Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

1. BIZNESPLAN na założenie sklepu odzieżowego (outlet)

 

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, obowiązujących w Urzędzie Pracy w 2011 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 20 000,00 zł;

- objętość opracowania: 38 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944592-3-9;


Sklep to podstawowa forma działalności w handlu detalicznym.

Aby otworzyć sklep nie trzeba spełniać żadnych szczególnych warunków wstępnych. Wszystkie niezbędne zezwolenia można otrzymać w trakcie rejestracji działalności. Niemniej koniecznym jest wcześniejsze zaprojektowanie prac inwestycyjnych pod kątem wymagań związanych z prowadzeniem sklepów wyspecjalizowanych.

Przy rejestracji działalności gospodarczej należy wpisać jeden z poniżej podanych nr PKD w zależności od zakresu działalności handlowej:

- 4778Z. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

- 4711Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

- 4719Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

- 4726Z. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
Otwierając sklep można wybrać (po spełnieniu odpowiednich warunków) każdy rodzaj działalności gospodarczej (poza spółką partnerską).

Konieczne jest też rozważenie zakupu kasy fiskalnej po przekroczeniu obrotu na poziomie 20.000 złotych. Obowiązek dotyczy zarówno płatników VAT, jak i firm nie będących płatnikami VAT. Przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej, podatnik ma możliwość uzyskania dofinansowania (90% wartości urządzenia nie więcej niż 700 zł. netto od zakupu netto kasy).

 

Spis treści opracowania:

 

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

 

II. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Cel i opis działalności gospodarczej

2. Klient planowanego przedsięwzięcia

3. Lokalizacja planowanej działalności gospodarczej

4. Sposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą

5. Działania organizacyjne (np.: pozyskanie lub remont lokalu, pozyskanie listów intencyjnych od przyszłych kontrahentów, działania reklamowe, inne)

6. Analiza SWOT

7. Kalkulacja miesięcznych wpływów i wydatków oraz uzasadnienie

8. Kalkulacja planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej oraz uzasadnienie

 

III. OŚWIADCZENIE

 

IV. POMOC DE MINIMIS

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?