Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

10. BIZNESPLAN na założenie biura logistycznego

- usługi wspomagające i doradcze oraz szkoleniowe z zakresu logistyki: logistyka zamawiania, koszty, controlling, przygotowywanie raportów (przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji unijnych udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 "Rynek pracy otwarty na wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" w 2012 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 35 848,00 zł;

- objętość opracowania: 58 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944595-4-3;

 

Usługi wspomagające i doradcze oraz szkoleniowe z zakresu logistyki: logistyka zamawiania, koszty, controlling, przygotowywanie raportów.

Efektywność procesów logistycznych w dużej mierze determinuje konkurencyjność i zyskowność przedsiębiorstw. 

Logistyka jest obszarem o dużym potencjale oszczędności w każdej firmie - trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać nieefektywności. W ramach mojej firmy będę realizować zarówno kompleksowe projekty doradcze obejmujące cały łańcuch dostaw, jak również mniejsze dotyczące wybranych obszarów logistyki m.in. zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i recyclingu.

 

Spis treści opracowania:

 

SEKCJA A:  DANE WNIOSKODAWCY

A-1 Dane przedsiębiorstwa

A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy

 

SEKCJA B:   OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

SEKCJA C:  PLAN MARKETINGOWY

C-1 Opis produktu/usługi

C-2 Charakterystyka rynku

C-3 Konkurencja na rynku

C-4 Dystrybucja i promocja

C-5 Cena

C-6 Prognoza sprzedaży

C-7 Przychody

 

SEKCJA D:  PLAN INWESTYCYJNY

D-1 Opis planowanej inwestycji

D-2 Aktualne zdolności wytwórcze

D-3 Informacja o planowanej inwestycji

 

SEKCJA E:  SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

E-1 Uproszczony bilans

E-2 Planowane wpływy i wydatki

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?