Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

11. BIZNESPLAN na założenie salonu fryzjerskiego (przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji unijnych udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 "Rynek pracy otwarty na wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" w 2012 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 40 000,00 zł;

- objętość opracowania: 62 strony formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944592-0-8;

 

Zakład fryzjerski - jest to zakład świadczący usługi w zakresie regeneracji, pielęgnacji i upiększania włosów oraz wyrobu peruk. 

Fryzjer –osoba zajmująca się: 

• myciem, obcinaniem i układaniem, czesaniem, suszeniem, farbowaniem, prostowaniem włosów, wykonywaniem trwałej ondulacji oraz podobnych czynności świadczonych dla mężczyzn i kobiet,

• goleniem i przycinaniem brody,

• masażem twarzy, manicurem i pedicurem, robieniem makijażu itp.,

• pozostałe zabiegi kosmetyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Zawód fryzjera należy do grupy zawodów usługowych. Dzięki posiadanym umiejętnościom fryzjer może również prowadzić własny zakład usługowy. Zawód fryzjera nie jest zawodem regulowanym, a prowadzenie zakładu fryzjerskiego nie jest działalnością regulowaną. Zatem każdy może otworzyć zakład fryzjerski.

 

Spis treści opracowania:

 

1. DANE WNIOSKODAWCY

1.1. podstawowe dane

1.2. dodatkowe dane

 

2. SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1. rodzaj planowanej działalności

2.2. skrócone dane dotyczące proponowanej inicjatywy

 

3. PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1. przedstawienie projektu

3.2. oferta

3.3. klienci

3.4. konkurencja

3.5. cena

3.6. sprzedaż i przychód

3.7. proces produkcji / dostarczania

3.8. zagrożenia i możliwości

 

4. PLAN INWESTYCYJNY

4.1. uzasadnienie inwestycyjny

4.2. charakterystyka inwestycyjny

4.3. zakres inwestycyjny

4.4. zasoby i ludzie

4.5. lokalizacja i zaplecze i techniczne

 

5. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY

5.1. kalkulacja kosztów podjęcia działalności

5.2. źródła pokrycia wydatków

5.3. prognoza ekonomiczna przedsięwzięcia

 

6. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?