Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

12. BIZNESPLAN na założenie pracowni architektury wnętrz (przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji unijnych udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 "Rynek pracy otwarty na wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" w 2011 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 40 000,00 zł;

- objętość opracowania: 70 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944595-5-0;

 

Biuro projektowania wnętrz zajmuje się aranżowaniem różnych przestrzeni zarówno tych prywatnych takich jak domy czy mieszkania, a także obiektów użyteczności publicznej typu biura, restauracje, kawiarnie, boksy pokazowe, czy też stoiska targowe. Ich zadaniem jest zaproponowanie dla w/w obiektów wystroju i wyposażenia ruchomego z uwzględnieniem funkcji pomieszczenia.

Założenie biura projektowania wnętrz nie wymaga spełnienia dodatkowych kryteriów. Koniecznym jest jedynie zarejestrowanie działalności gospodarczej.

 

Spis treści opracowania:

 

SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY

A-1 Dane przedsiębiorstwa

A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy

 

SEKCJA B OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY

C-1 Opis produktu/usługi

C-2 Charakterystyka rynku

C-3 Konkurencja na rynku

C-4 Dystrybucja i promocja

C-5 Cena

C-6 Prognoza sprzedaży

C-7 Przychody

 

SEKCJA D PLAN INWESTYCYJNY

D-1 Opis planowanej inwestycji

D-2 Aktualne zdolności wytwórcze

D-3 Informacja o planowanej inwestycji

 

SEKCJA E  SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

E-1 Uproszczony bilans

E-2 Planowane wpływy i wydatki

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?