Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 

13. BIZNESPLAN na założenie pracowni architektury krajobrazu

- usługi w zakresie projektowania, zakładania oraz pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni (przykład)

 

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, obowiązujących w Urzędzie Pracy w 2012 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 16 000,00 zł;

- objętość opracowania: 49 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944592-1-5;

 

Założenie firmy usługowej związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni ma szansę powodzenia, w świetle wzrastającego zainteresowania ładnym utrzymaniem otoczenia zarówno ze strony osób indywidualnych, jak i samorządów, przedsiębiorstw i instytucji, a także, rosnących wymogów dotyczących dbania o środowisko i, co nie mniej ważne, podejmowaniem inwestycji w tym zakresie.

Tego typu działalność gospodarcza nie wymaga uzyskania szczególnych uprawnień, koncesji, licencji.

 

Spis treści opracowania:

 

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

 

II. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

1/. Cel i opis działalności gospodarczej

- potrzeba realizacji i cel planowanego przedsięwzięcia

- motywacje, przyczyny społeczne, zawodowe do otworzenia własnego przedsiębiorstwa

-  plany rozwoju planowanej działalności gospodarczej

-  opis działalności głównej i pobocznej

-  źródło pomysłu

-  uzasadnienie wyboru planowanej działalności gospodarczej, szanse powodzenia 
i utrzymania się na rynku w oparciu o dane liczbowe, statystyczne, analizy, opracowania, artykuły

-  planowany termin podjęcia działalności gospodarczej

-  wymagane uprawnienia, koncesje, licencje

-  opis branży związaną z rodzajem planowanej działalności

-  konkurencja – przykłady

-  różnice pomiędzy planowaną działalnością, a istniejącą konkurencją

 

2/.  Klient planowanego przedsięwzięcia

- główne grupy klientów, do których adresowana jest oferta

- charakterystyka potencjalnych klientów

- uzasadnienie popytu w głównych grupach klientów

-  sposób pozyskania klienta

- metody utrzymania klientów

 

3/. Lokalizacja planowanej działalności gospodarczej

- status prawny lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza

- adres wykonywania działalności

- powierzchnia, stan techniczny miejsca, w którym prowadzona będzie planowana działalność

- standardy i wymogi prawne do prowadzenia działalności gospodarczej o wybranym profilu

- plusy i minusy prowadzenia działalności we wskazanym miejscu

- wpływ lokalizacji na możliwość pozyskania klientów, np.: sposób dojazdu, parkingi, bezpieczeństwo

 

4/. Sposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą

- sposób zarządzania przedsiębiorstwem

- planowane jest zatrudnienie pracowników

- rola pracowników

- dostawców surowców, materiałów, towarów, usług

- uzasadnienie potrzeby współpracy z firmami zewnętrznymi

 

III. ZAŁĄCZNIKI

1/. Plan działań organizacyjnych

2/. Analiza SWOT

3/. Kalkulacja planowanych wpływów i wydatków wraz z uzasadnieniem 

4/. Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczonych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?