Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

14. BIZNESPLAN na założenie zakładu ślusarskiego

– wyrób noży myśliwskich (przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji unijnych udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 "Rynek pracy otwarty na wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" w 2011 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 30 000,00 zł;

- objętość opracowania: 22 strony formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944595-6-7;

 

Procedura otwarcia działalności jest taka sama, jak w każdym innym przypadku. 
W tej pracy trzeba mieć jednak doświadczenie zanim jeszcze otworzy się działalność gospodarczą. Jeśli ktoś liczy że wystarczy zrobić kurs to mija się z prawdą. Ale zakład ślusarski specjalizujący się w wyrobie noży myśliwskich, kordelasów i innych akcesoriów myśliwskich np.: spinki do krawatów z poroża jelenia, znaczki okolicznościowe, żyrandole z poroża jelenia i wiele innych gadżetów, w które zaopatrują się myśliwi, wędkarze i ludzie uprawiający dyscypliny wymagające kontaktu z naturą, to doskonały pomysł na biznes. Produkowane wyroby doskonale nadawać się mogą zarówno do celów myśliwskich, turystycznych jak i na różnego rodzaju nagrody, prezenty itp.

 

Spis treści opracowania:

 

1. Dane wnioskodawcy

1.1. Imię i nazwisko

1.2. Adres zamieszkania

 

2. Dane kontaktowe wnioskodawcy

2.1. Nr telefonu kontaktowego

2.2. adres e-mail

 

3. Streszczenie, opis koncepcji

 

4. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

4.1. Nazwa przedsiębiorstwa

4.2. Przedmiot działalności

4.3. Siedziba

4.5. Charakterystyka właściciela

 

5. Analiza SWOT

5.1. Mocne strony

5.2. Słabe strony

5.3. Szanse

5.4. Zagrożenia

 

6. Cele przedsiębiorstwa

6.1. Cele krótkoterminowe

6.2. Cele długoterminowe

 

7. Plan marketingowy

7.1. Asortyment usług

7.2. Klienci

7.3. Charakterystyka konkurencji

7.4. Ceny produktu/usługi oraz porównanie z konkurencją

7.5. Dystrybucja

7.6. Promocja

 

8. Plan działalności operacyjnej

8.1. Technologia

8.2. Nakłady inwestycyjne

8.3. Źródła finansowania inwestycji

8.4. Plan ilościowy sprzedaży

8.5. Zaopatrzenie

 

9. Plan organizacji i zarządzania

9.1. Struktura organizacji

9.2. Sposób zarządzania

9.3. Zatrudnienie

9.4. Płace

 

10. Harmonogram głównych zamierzeń / ocena finansowa

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?