Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

16. BIZNESPLAN na założenie zakładu ślusarsko - spawalniczego (przykład)

 

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, obowiązujących w Urzędzie Pracy w 2011 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 19 200,00 zł;

- objętość opracowania: 46 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944595-7-4;

 

Świadczenie profesjonalnych usług spawalniczych wymaga posiadania odpowiednich możliwości zarówno w kwestii lokalowej, jak i sprzętowej. Dodatkowo, bardzo istotnym elementem jest posiadanie odpowiedniej wiedzy z zakresu spawalnictwa, bądź też zatrudnienie odpowiednich w tym celu osób, które takową wiedzę będą posiadać. 
Przede wszystkim należy tutaj bardzo starannie podejść do kwestii organizacji pracy w przedsiębiorstwie, które ma zamiar świadczyć usługi spawalnicze. Należy zacząć od pozyskania profesjonalnych urządzeń spawalniczych, które zagwarantują nam możliwość wykonywania usług spawalniczych na bardzo wysokim poziomie: profesjonalne, nowoczesne urządzenia spawalnicze dla firm, które przyczynią się do stałego i stabilnego podniesienia poziomu efektywności pracy w przedsiębiorstwie. Wybierając urządzenia spawalnicze warto także pamiętać o tym, jakiego rodzaju prace mamy zamiar wykonywać, aby stosowanie do tego dobrać poszczególne spawarki i samą technologię spawania. 

Bardzo ważną, niesamowicie wręcz istotną rolę będzie tutaj odgrywać umiejętne zaopatrzenie warsztatu we wszystkie niezbędne do pracy spawalniczej materiały eksploatacyjne, oraz pomocnicze narzędzia. Trzeba przede wszystkim zapewnić sobie stałe dostawy gazów technicznych, bez których nie będzie możliwe bezpieczne wykorzystywanie wyżej wymienionych technologii spawania.

Usługi ślusarskie stanowią zupełnie inną klasyfikację usług niż usługi spawalnicze. Istnieje jednak z całą pewnością związek pomiędzy świadczeniem usług ślusarskich i usług spawalniczych.

 

Spis treści opracowania:

 

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

 

II. FORMY ZABEZPIECZENIA ZWROTU PRZEZ BEZROBOTNEGO OTRZYMANYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

III. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Przeznaczenie środków

2. Nazwa przedsiębiorstwa i adres

3. Rodzaj zamierzonej działalności

4. Szczegółowy rodzaj planowanej działalności gospodarczej

5. Symbol podklasy rodzaju działalności

6. Krótka informacja na temat branży, produktu, usług

7. Uzasadnienie podjęcia planowanej działalności

8. Miejsce planowanej działalności gospodarczej

9. Planowany termin rozpoczęcia działalności

10. Forma użytkowania lokalu

 

IV. DZIAŁANIA PODJĘTE I PLANOWANE NA RZECZ URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI

1. Stan zaawansowania prac w zakresie:

a) dotyczącym pozyskania lokalu i dostosowania lokalu do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej

b) uzyskania niezbędnych pozwoleń

c) odbycia szkoleń

d) posiadania rozeznania i ewentualnych kontaktów (np. wstępne zamówienia, zapewnienia współpracy) z przyszłymi dostawcami i odbiorcami doświadczenia związanego z planowanym przedsięwzięciem

2. Posiadany własny majątek do założenia firmy

3. Ilość planowanych do zatrudnienia pracowników

 

V. OCENA RYNKU

1. Oferta rynkowa

2.Konkurenci przedsiębiorstwa

3. Planowane działania promocyjne - doraźne i długofalowe

4. Cele firmy  w I  roku  działalności

5. Cele firmy długookresowe, na najbliższe 4 lata

 

VI. KALKULACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA ORAZ HARMONOGRAM WYDATKÓW

 

VII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYDATKÓW W RAMACH WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW

 

VIII. PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (analiza finansowa przedsięwzięcia)

 

IX. OŚWIADCZENIA

 

X. ANALIZA SILNYCH I SŁABYCH STRON DZIAŁALNOŚCI, JEJ ZAGROŻEŃ I MOŻLIWOŚCI (SWOT)

 

XI. POMOC DE MINIMIS

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?