Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

17. BIZNESPLAN na założenie studia masażu (przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, obowiązujących w Urzędzie Pracy w 2014 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 19 971,69 zł;

- objętość opracowania: 42 strony formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944592-4-6;

 

Odnowa biologiczna, rekreacja oraz wypoczynek są dzisiaj bardzo ważnym elementem naszego życia. Przywiązujemy dużą wagę do naszego wyglądu oraz zdrowia. W dzisiejszych czasach na terenie Polski działa blisko 14 tys. gabinetów i salonów, których najważniejszą usługą jest profesjonalny masaż leczniczy lub rekreacyjny.

Do świadczenia usług związanych z masażem nie jest konieczne odpowiednie wykształcenie ani tez pozwolenie na tego rodzaju działalność. Wyjątkiem stanową oczywiście gabinety, które świadczą usługi profesjonalne, czyli zabiegi lecznicze lub rehabilitacyjne. Jeśli nie interesuje nas prowadzenie działalności leczniczej a jedynie wykonywanie masażu relaksacyjnego, musimy oczywiście wiedzieć jak go wykonywać i znać podstawowe techniki masażu. Można się ich nauczyć podczas specjalistycznych i odpłatnych kursów. Aby móc rozpocząć działalność należy ją zarejestrować jako działalność usługową poprawiającą kondycję fizyczną pod numerem: 96.04.Z.

 

Spis treści opracowania:

 

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

 

II. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

1. Opis charakteru i celu planowanej działalności

2. Forma opodatkowania

3. Adres i opis miejsca prowadzenia planowanej działalności

4. Wiedza i przygotowanie wnioskodawcy w zakresie działalności, którą zamierza rozpocząć

5. Dane dotyczące produktów lub usług

6. Opis konkurencji

7. Sposoby rywalizacji z konkurencją

8. Analiza rynku dostawców

9. Analiza rynku odbiorców

10. Opis działań marketingowych

 

III.  STAN PRZYGOTOWANIA DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI

1. Usytuowanie lokalu

2. Stan lokalu wraz z informacją, czy lokal i jego otoczenie wymaga adaptacji, remontu i innych dodatkowych prac itp.

3. Pozwolenia wymagane do uruchomienia działalności

4. Podjęte działania oraz posiadanie rzeczy, pomocne przy prowadzeniu planowanej działalności gospodarczej

5. Posiadane przedwstępne umowy, oświadczenia o współpracy z przyszłymi dostawcami i odbiorcami

 

IV. ANALIZA SWOT

 

V. PRZEWIDYWANE KOSZTY I DOCHODY WYNIKAJĄCE Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W OKRESIE PIERWSZYCH 12. MIESIĘCY

 

VI. KALKULACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW, NIEZBĘDNYCH DO URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z UZASADNIENIEM

1. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania

2. Specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania

 

VII. PROPONOWANA FORMA ZABEZPIECZENIA ZWROTU ŚRODKÓW

 

VIII. OŚWIADCZENIA

 

IX. POMOC DE MINIMIS

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?