Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

20. BIZNESPLAN na założenie studia pielęgnacji zwierząt / groomingu (przykład)

 

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, obowiązujących w Urzędzie Pracy w 2016 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 23 000,00 zł;

- objętość opracowania: 50 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944595-9-8;

 

Zdaniem analityków oceniających rozwój poszczególnych gałęzi gospodarki, branża usług i akcesoriów dla zwierząt należy do najszybciej rozwijających się sektorów rynku. 

Pomysł na biznes polegający na otwarciu salonu strzyżenia psów ma rację bytu, zwłaszcza, że brakuje takich usług na rynku, a zamożni klienci chętnie oddadzą swoich czworonożnych pupili w profesjonalne ręce pracowników salonu piękności dla psów.

Jak dowiodły bowiem badania prowadzone przez firmy pijarowe, Polacy nawet w ekonomicznie trudniejszym okresie nie rezygnują z wydatków na produkty i usługi dla zwierząt.

Aby prowadzić salon fryzjerski dla psów, nie musimy posiadać specjalnych uprawnień czy pozwoleń (aczkolwiek warto zdobyć odpowiednie kwalifikacje na specjalistycznym kursie dla psich stylistów).

Warunkiem koniecznym jest natomiast posiadanie odpowiedniego lokalu, przystosowanego do prowadzenia tego typu działalności. W pomieszczeniu należy wydzielić miejsca do kąpieli psa, jego strzyżenia oraz suszenia oraz miejsce, które będzie pełniło funkcję poczekalni dla właściciela.  O ile to możliwe – przed wejściem do salonu powinien się znajdować niewielki trawniczek, na którym zestresowany wizytą czworonóg będzie mógł załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Kolejnym etapem będzie kupno odpowiedniego wyposażenia. W salonie muszą się znajdować stoły do strzyżenia, stanowisko do mycia psa, suszarki ręczne i stojące, akcesoria pomocnicze – golarki, ręczniki, grzebienie i szczotki, a także profesjonalne środki pielęgnujące (szampony dla długiej lub krótkiej sierści, szampony z odżywką, przeciwkleszczowe itp.). Lokal należy również wyposażyć w kasę fiskalną, telefon oraz komputer z oprogramowaniem.

Salony dla psów oferują z reguły takie usługi, jak przycinanie sierści, trymowanie, mycie i pielęgnacja futerka, czyszczenie uszu, przycinanie pazurów czy usuwanie ze skóry insektów.

Aby zwiększyć zyski, warto pomyśleć o dodatkowych źródłach dochodu – np. sprzedaży psich zabawek, kosmetyków lub ubranek. Można również zaproponować klientom wizyty domowe lub przygotowanie psów rasowych na wystawy.

 

Spis treści opracowania:

 

I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I WYSOKOŚCI KWOTY ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

II. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI:

1. Przedmiot planowanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności

2. Dokładny opis miejsca i rodzaju planowanej działalności gospodarczej

3. Forma prawna planowanej działalności gospodarczej

4. Lokalizacja prowadzenia planowanej działalności

5. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności wraz z uzasadnieniem

6. Przewidywany całkowity koszt uruchomienia działalności (w złotych):

7. Szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków

8. Dane dotyczące potrzeb rynku w zakresie przewidywanej działalności – opis głównych klientów

9. Perspektywy rozwoju planowanej działalności

 

III. OŚWIADCZENIA

 

IV. ZAŁĄCZNIKI:

1. Analiza mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia, analiza szans powodzenia oraz zagrożeń ze strony zewnętrznych czynników rynkowych

2. Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej

3. Zgoda współmałżonka bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS na pobranie wniosku i ubieganie się o dofinansowanie

4. Informacja pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w XXX dotycząca osoby bezrobotnej ubiegającej się o przyznanie dofinansowania /Opinia doradcy zawodowego

5. Oświadczenie poręczycieli o osiąganych dochodach (należy wypełnić w przypadku wyboru jako formę zabezpieczenia, poręczenia lub weksla z poręczeniem)

6. Oświadczenie osoby bezrobotnej, absolwenta CIS lub absolwenta KIS o otrzymanej pomocy publicznej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie

7. Oświadczenie wnioskodawcy

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

V. POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI:

1. Dokumenty potwierdzające wykształcenie wnioskodawcy

2. Dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej oraz posiadane kwalifikacje przydatne do prowadzenia planowanej działalności

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza

4. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez współmałżonka należy załączyć kserokopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz regon firmy.

5. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej we wcześniejszym okresie należy załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej.

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?