Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

24. BIZNESPLAN sklep i hurtownia z obuwiem sportowym

(przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, obowiązujących w Urzędzie Pracy w 2016 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 58 429,00 zł;

- objętość opracowania: 58 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944671-3-5;

 

Opisane przedsięwzięcie dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej w formie:

- sklepu stacjonarnego

- sklepu internetowego

- hurtowni.

 

Sklep stacjonarny

Aby otworzyć sklep nie trzeba spełniać żadnych szczególnych warunków wstępnych. Wszystkie niezbędne zezwolenia można otrzymać w trakcie rejestracji działalności. Niemniej koniecznym jest wcześniejsze zaprojektowanie prac inwestycyjnych pod kątem wymagań związanych z prowadzeniem sklepów wyspecjalizowanych.

 

Podstawowe nr PKD dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej

Przy rejestracji działalności gospodarczej należy wpisać jeden z poniżej podanych nr PKD w zależności od zakresu działalności handlowej:

- 4778.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

- 4711.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;

- 4719.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

- 4726.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

  

Sklep internetowy

Sprzedaż z wykorzystaniem sklepu internetowego nie jest w Polsce działalnością reglamentowaną, jednak w stosunku do niektórych produktów mogą istnieć szczegółowe wymagania i ograniczenia wynikające z przepisów prawa. Do grupy tej należą: leki, wyroby alkoholowe, broń, amunicja i materiały wybuchowe, nasiona (z wyłączeniem dostawców i producentów materiału siewnego rozmnożeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz materiału szkółkarskiego wytworzonego i sprzedawanego na terenie tego samego powiatu, jeżeli jest przeznaczony na niezarobkowe potrzeby własne odbiorcy), paliwa, substancje uzależniające, środki ochrony roślin, waluty.

 

Podstawowy nr PKD dotyczący działalności gospodarczej

Przy rejestracji działalności gospodarczej należy wpisać nr PKD 47.91.Z, odpowiadający sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

 

Hurtownia

Hurtownia inaczej też zwana składnicą hurtową jest to przedsiębiorstwo handlowe zajmujące się hurtem towarów, często w opakowaniach zbiorczych, ukierunkowanym na klienta prowadzącego sprzedaż detaliczną.

Wyróżnikiem hurtowni jest cena (cena hurtowa) po której oferuje się towary. Z reguły jest ona niższa od ceny detalicznej (ceny po której sprzedaje się 1 sztukę danego dobra), gdyż koszty transakcji oraz koszty logistyczne hurtowni są relatywnie niższe. Przypadają bowiem na dużą ilość przemieszczanego i sprzedawanego towaru. Ponadto sposoby dystrybucji towarów nie wymagają dodatkowych nakładów inwestycyjnych związanych z ekspozycją towaru, lokalizacją sklepu i dotarciem do klienta (reklama, godziny otwarcia, zaopatrzenie).

Obok tradycyjnych hurtowni (hurtownie stacjonarne) coraz więcej pojawia się hurtowni internetowych polegających wyłącznie na pośrednictwie handlowym. Takie hurtownie zazwyczaj nie mają swojej bazy magazynowej, a ich działalność sprowadza się do odsprzedaży towaru przy czym dostawa odbywa się bezpośrednio od producenta do klienta końcowego.

 

Spis treści opracowania:

 

I.         INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

 

II.        OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Opis działalności gospodarczej
 2. Cel przedsięwzięcia
 3. Klient planowanego przedsięwzięcia
 4. Lokalizacja planowanej działalności gospodarczej
 5. Organizacja planowanej działalności gospodarczej
 6. Działania organizacyjne, reklamowe, promocyjne
 7. Analiza SWOT
 8. Kalkulacja miesięcznych wpływów i wydatków oraz uzasadnienie
 9. Kalkulacja planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej oraz uzasadnienie

 

III.      FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

 

IV.      ZAŁĄCZNIKI

 1. Obowiązkowe załączniki do wniosku
 2. Dodatkowe załączniki do wniosku

 

V.        OŚWIADCZENIE

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?