Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

25. BIZNESPLAN sklep internetowy z rękodziełem

- zabawki i dekoracje szyte ręcznie

z własną pracownią projektową i szwalnią

 (przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, obowiązujących w Urzędzie Pracy w 2016 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 15 500,00 zł;

- objętość opracowania: 60 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944671-4-2;

 

Rękodzieło jest w Polsce coraz bardziej cenione. Podobna tendencja widoczna jest także w innych państwach. Świadczy o tym m.in. wzrost sprzedaży takich produktów w sieci. Okazuje się, że sprzedaż rękodzieła na świecie rośnie rocznie nawet o 30%.

Specyfiką rynku rękodzieła jest to, że wystarczą stosunkowo niewielkie nakłady finansowe i może zacząć na nim działać właściwie każdy, kto tylko ma pomysł i zdolności manualne. Oznacza to także, że konkurencja jest duża, a sukces gwarantuje jedynie oferta, która wyróżni się na tle wielu innych propozycji. Mimo dużej rywalizacji w branży uznałam, że spróbować jednak warto, ponieważ rękodzieło przeżywa swój złoty wiek.

 

Sklep internetowy, to forma prowadzenia sprzedaży z wykorzystaniem sieci Internet. Sprzedaż z wykorzystaniem sklepu internetowego nie jest w Polsce działalnością reglamentowaną, jednak w stosunku do niektórych produktów mogą istnieć szczegółowe wymagania i ograniczenia wynikające z przepisów prawa. Do grupy tej należą: leki, wyroby alkoholowe, broń, amunicja i materiały wybuchowe, nasiona (z wyłączeniem dostawców i producentów materiału siewnego rozmnożeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz materiału szkółkarskiego wytworzonego i sprzedawanego na terenie tego samego powiatu, jeżeli jest przeznaczony na niezarobkowe potrzeby własne odbiorcy), paliwa, substancje uzależniające, środki ochrony roślin, waluty.

 

Biznes w Internecie należy traktować jak każde inne przedsięwzięcie, dlatego należy zarejestrować działalność gospodarczą, czyli posiadać NIP, REGON, firmowe konto bankowe oraz siedzibę. Następnym krokiem jest zakup domeny oraz serwera (hosting), na którym można składować pliki składające się na sklep. Niezbędnym elementem posiadania sklepu internetowego jest również odpowiednia grafika oraz oprogramowanie sklepowe, które umożliwi dokonanie i opłacenie zamówienia. W zależności od potrzeb i posiadanego kapitału, wybierając system sklepowy, można skorzystać z trzech rozwiązań: wynajmu oprogramowania wraz z hostingiem, zakupu oprogramowania i własnego hostingu lub zamówienia oprogramowania dedykowanego, szytego na miarę.

 

Przy rejestracji działalności gospodarczej należy wpisać nr PKD odpowiadające wytwarzaniu rękodzieła oraz sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet:

  1. 13.92.Z – Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
  1. 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek
  2. 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 

Spis treści opracowania:

 

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

 

II. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

1. Cel i opis działalności gospodarczej:

1.1. potrzeba realizacji i cel planowanego przedsięwzięcia

1.2. motywy do rozpoczęcia działalności, przyczyny społeczne, zawodowe do otworzenia własnego przedsiębiorstwa

1.3. plany rozwoju planowanej działalności gospodarczej

1.4. opis działalności głównej i pobocznej

1.5. źródło pomysłu

1.6. uzasadnienie wybór planowanej działalności gospodarczej, szanse powodzenia
i utrzymania się na rynku w oparciu o dane liczbowe, statystyczne, analizy, opracowania, artykuły

1.7. planowany termin podjęcia działalności gospodarczej

1.8. planowana działalność -  wymagane uprawnienia zawodowe

1.9. opis branży związanej z rodzajem planowanej działalności

1.10. przedsiębiorstwa, które mogą stanowić konkurencję

1.11. różnice pomiędzy planowaną działalnością, a istniejącą konkurencją

 

2. Klient planowanego przedsięwzięcia:

2.1. główne grupy klientów

2.2. charakterystyka potencjalnych klientów

2.3. popyt w głównych grupach klientów (uzasadnienie)

2.4. sposób pozyskania klienta

2.5. metody utrzymania klientów

 

3. Lokalizacja planowanej działalności gospodarczej:

3.1. adres i dzielnica, gdzie zarejestrowana będzie działalność gospodarcza

3.2. adres i dzielnica, gdzie prowadzona będzie działalność gospodarcza

3.3. status prawny lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza

3.4. powierzchnia, stan techniczny lokalu, w którym będzie prowadzona planowana działalność gospodarcza

3.5. czy lokal spełnia standardy i wymogi prawne do prowadzenia działalności gospodarczej
o wybranym profilu

3.6. plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej we wskazanym miejscu

3.7. wpływ lokalizacji na możliwość pozyskania klientów, np.: sposób dojazdu, parkingi, bezpieczeństwo

 

4. Sposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą:

4.1. sposób zarządzania przedsiębiorstwem

4.2. planowane jest zatrudnienie pracowników

4.3. dostawcy surowców, materiałów, towarów, usług

4.4. potrzeba współpracy z firmami zewnętrznymi

 

5. Działania organizacyjne, reklamowe, promocyjne

 

6. Analiza SWOT

 

7. Kalkulacja planowanych miesięcznych wpływów i wydatków oraz uzasadnienie

 

8. Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług

 

III. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

 

IV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Obowiązkowe załączniki do wniosku

2. Dodatkowe załączniki do wniosku

 

V. OŚWIADCZENIE

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?