Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

27. BIZNESPLAN produkcja butów wełnianych - rękodzieło

 (przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z funduszy unijnych w 2017 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 22 680,00 zł;

- objętość opracowania: 72 strony formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944671-6-6;

 

Działalność gospodarcza polegająca na ręcznej produkcji butów oraz prowadzeniu sprzedaży wysyłkowej nie wymaga szczególnego uprawnienia. Z uwagi na charakter oferowanego produktu nie jest konieczne uzyskanie stosownego zezwolenia lub koncesji czy też wpisania podmiotu do rejestru.

 

Rękodzieło jest w Polsce coraz bardziej cenione. Podobna tendencja widoczna jest także w innych państwach. Świadczy o tym m.in. wzrost sprzedaży takich produktów w sieci. Okazuje się, że sprzedaż rękodzieła na świecie rośnie rocznie nawet o 30%.

Specyfiką rynku rękodzieła jest to, że wystarczą stosunkowo niewielkie nakłady finansowe i może zacząć na nim działać właściwie każdy, kto tylko ma pomysł i zdolności manualne. Oznacza to także, że konkurencja jest duża, a sukces gwarantuje jedynie oferta, która wyróżni się na tle wielu innych propozycji.

 

Sklep internetowy, to forma prowadzenia sprzedaży z wykorzystaniem sieci Internet. Sprzedaż z wykorzystaniem sklepu internetowego nie jest w Polsce działalnością reglamentowaną, jednak w stosunku do niektórych produktów mogą istnieć szczegółowe wymagania i ograniczenia wynikające z przepisów prawa.

 

Przy rejestracji działalności gospodarczej należy wpisać nr PKD odpowiadające wytwarzaniu rękodzieła oraz sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet:

15.20.Z - Produkcja obuwia

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 

Spis treści opracowania:

 

I.A WNIOSKODAWCA – INFORMACJE PODSTAWOWE

I.A.1.Informacje podstawowe o uczestniku projektu

 

II.B. POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY – OPIS DOŚWIADCZENIA I KWALIFIKACJI ZWIAZANYCH Z PLANOWANĄ DZIAŁALNOŚCIĄ

II.B.1. Wykształcenie

II.B.2. Doświadczenie zawodowe

II.B.3. Dodatkowe umiejętności i zainteresowania

 

III.C. PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWA

III.C.1. Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorstwa

III.C.2. Przygotowanie do realizacji projektu

III.C.3. Prezentacja Projektu

III.C.4. Produkty/Usługi

III.C.5. Prognoza sprzedaży produktów/usług

III.C.6. Cena sprzedaży produktów/usług

III.C.7. Przychody ze sprzedaży produktów/usług

 

IV. D.  ANALIZA RYNKU

IV.D.1. Opis znajomości sektora

IV.D.2. Dostawcy

IV.D.3. Nabywcy

IV.D.4. Konkurencja

IV.D.5. Analiza SWOT Przedsięwzięcia

IV.D.6. Identyfikacja rozwiązań alternatywnych

 

V. E. PLAN MARKETINGOWY

V.E.1. Dystrybucja

V.E.2 Promocja

 

VI.F. PLAN INWESTYCJI

VI.F.1. Opis inwestycji

VI.F.2. Szczegółowy opis zaplanowanych wydatków

VI.F.3. Źródła finansowania zakupów inwestycyjnych

VI.F.4. Wsparcie pomostowe

 

VII.G. PROGNOZY FINANSOWE

VII.G.1. Założenia do prognoz finansowych

VII.G.2. Uproszczony Bilans

VII.G.3. Rachunek Zysków i Strat

 

VIII.H. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?