Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

3. BIZNESPLAN na założenie firmy ogrodniczej (przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji unijnych udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 "Rynek pracy otwarty na wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" w 2011 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 40 000,00 zł;

- objętość opracowania: 58 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944592-7-7;


Starannie utrzymany ogród stał się jednym z wyznaczników jakości życia i prestiżu. Ponadto odbiorcami usług projektowania i pielęgnacji ogrodów są już nie tylko osoby indywidualne, ale również gminy czy urzędy miejskie.

Pielęgnacja ogrodów to działalność sezonowa. Trudno bowiem pielęgnować trawniki, gdy przykryte są półmetrową warstwą śniegu. Ważne jest umiejętne rozplanowanie czasu swojej pracy. Lato należy przeznaczyć na realizacje projektów i pielęgnacje ogrodów, w okresie zimowym natomiast firmy tego typu ratują się świadczeniem usług odśnieżania. 
Tego typu działalność gospodarcza nie wymaga uzyskania szczególnych uprawnień, koncesji, licencji.

 

Spis treści opracowania:

 

I.         INFORMACJE OGÓLNE

1.         Dane Wnioskodawcy

2.         Rodzaj działalności

3.         Działalność

 

II.        POTENCJAŁ I WYKSZTAŁCENIE WNIOSKODAWCY

 

III.      POMYSŁ NA BIZNES

1.         Informacje wstępne

2.         Produkt / usługa: dokładny opis, uzasadnienie wyboru

3.         Opis rynku

4.         Innowacyjność pomysłu

5.         Lokalizacja

6.         Potencjalni klienci

7.         Dystrybucja i promocja

8.         Konkurencja na rynku

9.         Sposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą

10.       Podjęte działania przygotowawcze

11.       Zasoby techniczne

 

IV.      ANALIZA SWOT

1.         Opis mocnych i słabych stron przedsięwzięcia oraz szans i zagrożeń

2.         Wnioski z analizy SWOT

 

V.        PLAN RZECZOWY INWESTYCJI

1.         Uzasadnienie inwestycji

2.         Zakres inwestycji

 

VI.      ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1.         Cena oferty i sprzedaż w okresie 12 miesięcy

2.         Prognoza ekonomiczna przedsięwzięcia

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?