Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

30. BIZNESPLAN mobilny warsztat samochodowy (elektronika cyfrowa)

 (przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy w 2017 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 20 000,00 zł;

- objętość opracowania: 38 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944671-9-7;

 

Dzisiaj na rynku obserwuje się duży popyt na warsztaty oferujące zarówno tuning mechaniczny, jak i elektroniczny – potocznie zwany chiptuningiem. Rynek ciągle zgłasza zapotrzebowanie m.in. na usługi:

- wgrywania oprogramowania w języku polskim do samochodu i języka polskiego do nawigacji, czy to w przypadkach aut sprowadzanych zagranicy, z których większość nie posiada wbudowanego języka polskiego ani lektora prowadzącego w nawigacji w języku polskim, czy też w sytuacji konieczności wgrania polskiego języka do starszego zestawu nawigacyjnego (do 2014 r. nawigacje rzadko kiedy były oferowane z oprogramowaniem w języku polskim, a wybór wersji językowej menu oraz głosu lektora był zwykle ograniczony do kilku języków obcych najczęściej: angielski, niemiecki, francuski i włoski; dopiero dyrektywa unijna, która weszła w 2014 r. nakazuje producentom wprowadzenie języków);

- aktualizacji oprogramowania z polskim językiem do fabrycznych systemów nawigacji,

- aktualizacji mapy nawigacji do najnowszych wersji obecnych na rynku,

- wymiany nawigacji na inną, nowocześniejszą, która oferuje np. mnogość funkcji multimedialnych opartych na systemach windows oraz android, z opcją bluetooth (dzięki której można prowadzić rozmowy) itd.,

- aktualizacji sterowników w BMW,

- zmiany kodowania w autach sprowadzanych np. z USA celem dostosowania ich rynku europejskiego,

- sprawdzania pojazdów sprowadzanych z zagranicy itd.

 

W świetle obowiązujących przepisów prowadzenie firmy o wybranym profilu nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń czy też wpisania podmiotu do rejestru. Nie jest wymagane też posiadanie szczególnych uprawnień.

 

Spis treści opracowania:

 

I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

 

II. ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY

1.  Wykształcenie

2.  Zawody wyuczone

3.  Zawody wykonywane

4.  Inne posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie zawodowe przydatne do realizacji planowanego przedsięwzięcia

5.  Informacje o poprzednio posiadanym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i/lub prowadzonej działalności gospodarczej/rolniczej

 

III. OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I FORMY ZABEZPIECZENIA OTRZYMANYCH ŚRODKÓW

1.  Kwota wnioskowanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2.  Proponowana przez wnioskodawcę forma zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy

3. Przewidywany termin rozpoczęcia działalności 

4. Charakterystyka planowanej działalności gospodarczej

5.  Rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) obowiązującą od 2007 roku wraz z opisem

6.  Pozwolenia, zaświadczenia, zezwolenia, certyfikaty niezbędne do prowadzenia działalności

 

IV. MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKI LOKALOWE

1.  Adres siedziby firmy

2.  Miejsce prowadzenia / wykonywania działalności gospodarczej

3. Posiadane pomieszczenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej

4.Opis wskazanych pomieszczeń    

  

V. PLANY INWESTYCYJNE

1.  Uzasadnienie przeznaczenia i wykorzystania zakupionych z wnioskowanych środków materiałów, maszyn, urządzeń, narzędzi i innego sprzętu w procesie technicznym (technologicznym) produkcji, oferowania usług, prowadzenia handlu

2.  Niezbędne prace remontowo – modernizacyjne przystosowujące lokal do prowadzenia działalności gospodarczej

3.  Stopień zaawansowania organizacyjnego i inwestycyjnego podejmowanej działalności

4. Planowane zatrudnienie pracowników

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE RYNKU I KONKURENCJI

1. Czy wnioskodawca posiada rozeznanie lub ewentualne kontakty z przyszłymi dostawcami?

3.  W jaki sposób będzie odbywać się sprzedaż oferowanych produktów lub usług? W jaki sposób klienci będą informowani o produktach i usługach?

4. Czy w rejonie działania wnioskodawcy istnieją firmy lub osoby zajmujące się taką samą działalnością? Czy popyt na produkt / usługę będzie ulegał sezonowym zmianom? Jeśli tak, w jaki sposób będą minimalizowane skutki sezonowości.

5.  W jaki sposób produkt / usługa różni się od produktów / usług konkurencji. Czy jest to nowy produkt na rynku?

6. Analiza mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia oraz szans i zagrożeń ze strony czynników zewnętrznych.

 

VII. KALKULACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA (wartość brutto)

 

VIII. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNO – FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

IX. OŚWIADCZENIA

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?