Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

31. BIZNESPLAN własna marka odzieżowa ze sklepem internetowym

 (przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z funduszy unijnych w 2017 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 22 700,00 zł;

- objętość opracowania: 69 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-947754-1-4;

 

Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu sprzedaży wysyłkowej nie wymaga szczególnego uprawnienia. Z uwagi na charakter oferowanego produktu (odzież) nie jest konieczne uzyskanie stosownego zezwolenia lub koncesji czy też wpisania podmiotu do rejestru.

 

Sklep internetowy, to forma prowadzenia sprzedaży z wykorzystaniem sieci Internet. Sprzedaż z wykorzystaniem sklepu internetowego nie jest w Polsce działalnością reglamentowaną, jednak w stosunku do niektórych produktów mogą istnieć szczegółowe wymagania i ograniczenia wynikające z przepisów prawa.

Biznes w Internecie należy traktować jak każde inne przedsięwzięcie, dlatego należy zarejestrować działalność gospodarczą, czyli posiadać NIP, REGON, firmowe konto bankowe oraz siedzibę. Następnym krokiem jest zakup domeny oraz serwera (hosting), na którym można składować pliki składające się na sklep. Niezbędnym elementem posiadania sklepu internetowego jest również odpowiednia grafika oraz oprogramowanie sklepowe, które umożliwi dokonanie i opłacenie zamówienia. W zależności od potrzeb i posiadanego kapitału, wybierając system sklepowy, można skorzystać z trzech rozwiązań: wynajmu oprogramowania wraz z hostingiem, zakupu oprogramowania i własnego hostingu lub zamówienia oprogramowania dedykowanego, szytego na miarę.

 

Przy rejestracji działalności gospodarczej należy wpisać nr PKD 47.91.Z, odpowiadający sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

 

Spis treści opracowania:

 

I. ŻYCIORYS UCZESTNIKA PROJEKTU

1.1. Dane osobowe

1.2. Wykształcenie

1.3. Kursy i szkolenia

1.4. Doświadczenie zawodowe

1.5. Znajomość języków obcych

1.6. Obsługa komputera

1.7 Inne umiejętności

 

II. PROJEKT PLANOWANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

2.1 Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorstwa

2.2 Tło przedsiębiorstwa

2.2.1 Przedmiot planowanej działalności

2.2.2 Motywy podjęcia planowanej działalności gospodarczej. Wizja, misja, cele krótko- i długoterminowe

2.2.3 Charakterystyka rynku działalności

2.3 Opis produktu / usługi

2.4 Zasięg terytorialny

2.5 Opis porównawczy w stosunku do oferty konkurencji, przewagi konkurencyjne

2.6 Prognozowana wielkość sprzedaży poszczególnych produktów/ usług, w tym polityka cenowa, prognoza przychodów ze sprzedaży wraz z uzasadnieniem przyjętych wielkości

2.6.1 Charakterystyka polityki cenowej działalności

2.6.2 Wolumen sprzedaży (w sztukach, jednostkach) głównych produktów/ usług w kolejnych latach.

2.6.3 Przychody ze sprzedaży

2.7 Opis procesu produkcji / świadczenia usług

2.8 Wielkość oraz struktura kosztów

2.9 Struktura zarządzania

 

III. ANALIZA STRATEGICZNA

3.1 Klienci

3.2 Dostawcy

3.3 Konkurencja

3.3.1 Przewaga konkurencyjna nad ofertą konkurencji

3.4 Analiza popytu

3.5 Ocena atrakcyjności sektora

3.6 Analiza SWOT

3.6.1 W jaki sposób firma zamierza wykorzystać swoje mocne strony oraz szanse

3.6.2: W jaki sposób firma zamierza niwelować swoje słabe strony oraz zagrożenia płynące z rynku

 

IV. STRATEGIA MARKETINGOWA

4.1 Dystrybucja

4.2 Promocja

 

V. PLAN INWESTYCJI

5.1 Posiadane zasoby

5.2 Nakłady inwestycyjne

 

VI. PLAN FINANSOWY

6.1 Rachunek zysków i strat

 

VII. PODSUMOWANIE

7.1 Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?