Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

34. BIZNESPLAN firma remontowo-budowlana (3)

 (przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy w 2016 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 18 000,00 zł;

- objętość opracowania: 30 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-947754-3-8;

 

Firma remontowo-budowlana wykonuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego) oraz obejmują prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym. Roboty budowlane mogą być prowadzone na rachunek własny lub na podstawie umowy. Część robót, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom. 

 

Prowadzenie firmy budowlanej nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń. Właścicielem firmy budowlanej może być zarówno osoba bez wykształcenia kierunkowego jak i osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, czy nawet uprawnienia budowlane. Zatem każdy może otworzyć zakład remontowo-budowlany. Jednak niektóre czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, prac remontowych, a zwłaszcza wykonywanie projektów budowlanych, wymagają posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oczywiście prowadząc firmę remontowo-budowlaną możesz zatrudnić osoby, które posiadają stosowne uprawnienia, ewentualnie zlecić im prace. Ponadto możesz także (jeżeli posiadasz właściwe wykształcenie) ubiegać się o uzyskanie odpowiednich uprawnień budowlanych, które umożliwią Tobie wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Na stronach Pojedynczego Punktu Kontaktowego znajdują się opisy procedur, których zrealizowanie pozwala na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako architekt albo inżynier budownictwa. 


PODSTAWOWE NR PKD DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  • Tynkowanie 43.31.Z
  • Zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z
  • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.33.Z
  • Malowanie i szklenie 43.34.Z
  • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z

 

Spis treści opracowania:

 

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

 

II. DODATKOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

1. Wykształcenie

2. Zawód wyuczony

3. Zawód ostatnio wykonywany

4.  Posiadane predyspozycje do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej

5.Ostatnie miejsce pracy

6. Sposób rozwiązania umowy o pracę

7. Informacja o wcześniejszym prowadzeniu działalności gospodarczej

8. Data ostatniej rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy

9. Nazwa banku i numer posiadanego konta osobistego

 

III. PROPONOWANA FORMA ZABEZPIECZENIA ZWROTU PRZEZ BEZROBOTNEGO PRZYZNANYCH JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

IV. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej w rozumieniu  przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

2 . Symbol PKD 2007 r.

3. Miejsce prowadzenia planowanej działalności gospodarczej

4. Wskazanie działań podjętych na rzecz rozpoczęcia działalności gospodarczej

5. Analiza rynku ( odbiorców, konkurencji, dostawców)

6. Analiza SWOT

7. Sposób promocji i reklamy - planowana metoda wejścia na rynek.

8. Motywy podejmowania działalności gospodarczej

 

V. KALKULACJA KOSZTÓW

1. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz  źródła ich finansowania

2. Źródła finansowania działalności:

 

VI. SPECYFIKACJA WYDATKÓW W RAMACH WNIOSKOWANYCH ŚRODKÓW  NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

VII. PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?