Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

35. BIZNESPLAN mobilna firma sprzątająca

(pranie tapicerek samochodowych meblowych, dywanów i wykładzin)  (2)

 (przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2017 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 22 500,00 zł;

- objętość opracowania: 57 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-947754-4-5;

 

Rynek myjni samochodowych wciąż jeszcze nie jest nasycony, a uruchomienie mobilnej myjni parowej jest nie tylko prostsze (brak zezwoleń), ale także zwiększa konkurencyjność (możliwość realizacji usługi bezpośrednio u klienta).

Myjnia mobilna pozwala na uruchomienie myjni z dojazdem do klienta, usługi rzadkiej, lecz bardzo dynamicznie rozwijającej się na polskim rynku. W ramach działalności można obsługiwać firmy posiadające flotę samochodową, jak również klientów indywidualnych zamawiających mycie samochodu przez telefon.

 

Działalność główna: 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

Podklasa ta obejmuje:

  • pranie i czyszczenie chemicznie, prasowanie itp. wszystkich rodzajów odzieży (włączając odzież futrzaną) i wyrobów tekstylnych, wykonywane za pomocą urządzeń mechanicznych lub ręcznie, pranie samoobsługowe w urządzeniach na monety, zbieranie zabrudzonej odzieży od klientów i dostarczanie odzieży upranej, pranie dywanów, pledów, zasłon i firan, również u klienta,
  • wypożyczanie przez pralnie bielizny pościelowej, odzieży roboczej i podobnych wyrobów.

 

Działalność poboczna: 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podklasa ta obejmuje działalności związane z ogólnym, niespecjalistycznym sprzątaniem budynków wszelkich typów, takich jak: biura, domy i mieszkania, fabryki, sklepy, instytucje, pozostałe obiekty przemysłowe i budynki wielomieszkaniowe.

 

Działalności te obejmują głównie sprzątanie wnętrz budynków, ale mogą również obejmować sprzątanie wspólnych miejsc zewnętrznych, takich jak okna czy chodniki oraz usługi w zakresie czyszczenia:

- pranie tapicerek samochodowych: podłogi, fotele, bagażniki, podsufitki;

- pranie dywanów i wykładzin: pranie standardowe, usuwanie plam usuwanie zapachów po zwierzętach;

- pranie tapicerek meblowych: pufy, tapczany, sofy, fotele, krzesła, narożniki.

 

Prowadzenie firmy zajmującej się praniem tapicerki samochodowej, czyszczeniem dywanów i niespecjalistycznym sprzątaniem budynków i obiektów przemysłowych nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji ani zezwoleń.

 

Spis treści opracowania:

 

I. Dane uczestniczki

1. Dane osobowe

2. Wykształcenie

3. Kursy i Szkolenia

4. Inne posiadane umiejętności potrzebne do wykonywania określonej działalności zawodowej

5. Doświadczenie zawodowe

6. Znajomość języków obcych

7. Znajomość obsługi komputera

 

II. Wniosek o udzielenie wsparcia na uruchomienie działalności

 

III. Projekt przedsiębiorstwa

1. Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorstwa

2. Tło przedsiębiorstwa

3. Planowane zatrudnienie

4. Produkty/usługi

4.1.   Charakterystyka proponowanego produktu/usługi

4.2. Czym produkt będzie się wyróżniał spośród produktów dostępnych na rynku i jaka będzie jego przewaga nad produktami konkurencyjnymi?

4.3. Jeśli przedsięwzięcie wiąże się z zaoferowaniem nowego produktu/usługi, proszę wskazać jego zalety różnicujące go od innych istniejących produktów/usług

4.4. Jakie będą ceny jednostkowe produktów/usług, oferowanych w ramach działalności?

4.5. Prognoza sprzedaży przedsiębiorstwa

4.6.  Przewidywane przychody

5. Proces produkcji/świadczenia usług

5.1.  Opis procesu wytwarzania produktów/świadczenia usług z uwzględnieniem etapów procesu

5.2.  Realne miesięczne koszty produkcji, świadczenia usług

6. Dystrybucja i promocja

6.1.  Proszę opisać sposób prowadzenia sprzedaży

6.2.  Przewidywane formy płatności

6.3. Sposoby reklamowania się

 

IV. Analiza rynku

1. Odbiorcy - klienci

1.1. Charakterystyka klientów produktów/usług (w miarę możliwości wyodrębnić grupy poszczególnych klientów)

1.2.  Proszę opisać oczekiwania i potrzeby klientów względem produktów/usług

1.3.  Oszacowanie liczby potencjalnych klientów

1.4. Czy zainteresowanie produktem/usługą ulega sezonowym zmianom? Jeśli tak proszę określić sposoby minimalizacji skutków sezonowości.

2. Dostawcy

3. Zasięg terytorialny

4. Konkurencja

4.1. Proszę opisać mocne strony i cechy, wyróżniające produkty/usługi konkurencji, działające na danym obszarze geograficznym

4.2. Proszę wymienić od najważniejszego czynniki ze strony konkurencji budzące szczególną obawę przy zakładaniu swojej firmy

5. Analiza SWOT

 

V. Plan inwestycji

1. Zestawienie nakładów finansowych

2. Stopień przygotowania inwestycji do realizacji

2.1. Proszę opisać aktualny zakres dostępu do środków produkcji tj. maszyn, urządzeń, zaplecza materiałowego, pomieszczeń, które będą wykorzystywane przy planowanej działalności

3. Sposób wykorzystania jednorazowej dotacji

4. Sposób wykorzystania wsparcia pomostowego

 

VI. Prognozy finansowe

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?