Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

38. BIZNESPLAN usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych

(przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2017 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 22 000,00 zł;

- objętość opracowania: 40 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-947754-7-6;

 

W całej Europie łatwo zauważyć postępujący proces starzenia demograficznego. Średnia długość życia społeczeństw europejskich ulega stałemu wydłużeniu m.in. dzięki szybkiemu rozwojowi medycyny. Według danych Eurostatu przeciętny obywatel UE żyje ponad 77 lat.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, zmienia się struktura demograficzna. W 2035 r. emeryci będą stanowili prawdopodobnie ok. 1/3 społeczeństwa. Wielu z nich prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe. Przewiduje się, że w 2030 r. już ponad połowa (53 proc.) gospodarstw będzie prowadzona przez osoby powyżej 65 roku życia.

 

Coraz więcej osób w podeszłym wieku potrzebuje fachowej pomocy w codziennym życiu: od zrobienia zakupów, posprzątania mieszkania, do profesjonalnej opieki pielęgniarskiej. 

 

Świadczenie usług opiekuńczych to zajęcie nie dla każdego. Wymaga ono pewnych predyspozycji, a przede wszystkim oddania się tego typu posłudze. By dobrze pełnić tę funkcję należy wykazać się opanowaniem, ale również duża dozą optymizmu, radości życia, wewnętrznej energii i pozytywnego nastawienia do życia. Pracy sprzyja odporność na stres i obserwacje ludzkiego cierpienia z jednoczesną wrażliwością i życzliwością, która jest niezbędna dla zrozumienia potrzeb swoich podopiecznych.

 

Nr PKD wraz z pełną nazwą przedmiotu

88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

 

Prowadzenie firmy świadczącej usługi opiekuńcze nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń.

Dla planowanego przeze mnie profilu działalności gospodarczej nie są też wymagane specjalistyczne uprawnienia zawodowe.

 

Spis treści opracowania:

 

1. DANE WNIOSKODAWCY

1.1 Życiorys zawodowy Wnioskodawcy

 

2. OPIS PLANOWAGNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA       

2.1 Dane planowanego przedsiębiorstwa

2.2 Opis planowanego przedsięwzięcia

 

3. PLAN MARKETINGOWY

3.1. Opis produktu / usługi

3.2. Charakterystyka rynku

3.3 Konkurencja na rynku

3.4  Sprzedaż i promocja

3.5 Prognoza przychodów

 

4. PLAN INWESTYCYJNY

4.1 Opis planowanej inwestycji – dotyczy wydatków ponoszonych w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

4.2 Aktualne zdolności wytwórcze

4.3 Informacja o planowanej inwestycji

 

5. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

5.1 UPROSZCZONY BILANS

5.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

 

6. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY INWESTYCJI

 

7. OŚWIADCZENIA

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?