Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

40. BIZNESPLAN szwalnia ze sklepem internetowym

(przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy w 2017 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 24 330,00 zł;

- objętość opracowania: 29 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-947754-9-0;

 

Działalność gospodarcza polegająca na produkcji wyrobów tekstylnych (przede wszystkim zasłon) oraz prowadzeniu sprzedaży wysyłkowej w świetle obowiązujących przepisów nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń czy też wpisania podmiotu do rejestru. Nie jest wymagane też posiadanie szczególnych uprawnień.

 

Przy rejestracji działalności gospodarczej należy wpisać nr PKD odpowiadające produkcji wyrobów tekstylnych oraz sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet:

 

13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

Podklasa ta obejmuje:

- produkcję gotowych wyrobów tekstylnych (włączając dziane), takich jak:

  • koce, włączając pledy podróżne,
  • bielizna pościelowa, stołowa, toaletowa, kuchenna,
  • kołdry, narzuty pikowane, jaśki, pufy, poduszki, śpiwory itp.,

- produkcję gotowych wyrobów wyposażeniowych, takich jak:

  • zasłony, baldachimy, rolety, narzuty inne niż pikowane, kapy, pokrowce na meble lub maszyny i urządzenia itp.,
  • plandeki, namioty, wyposażenie kempingowe, żagle, markizy przeciwsłoneczne, zewnętrzne pokrowce na samochody, maszyny lub meble itp.,
  • flagi, sztandary, chorągwie itp.,
  • ścierki do kurzu, zmywaki i podobne artykuły, ratunkowe wyroby tekstylne, spadochrony itp.,

- produkcję tekstylnych części koców elektrycznych,

- produkcję ręcznie tkanych kilimów, gobelinów itp.

 

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną:

- dowolnego towaru drogą zamówienia pocztowego,

- dowolnego produktu przez Internet,

- bezpośrednią przez telewizję, radio i telefon,

- prowadzoną na aukcjach internetowych.

  

Spis treści opracowania: 

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

II. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Szczegółowy zakres działalności

2.  Działania podejmowane w związku z prowadzeniem wnioskowanej działalności gospodarczej, potwierdzające jej wykonywanie w sposób zorganizowany i ciągły, przewidywane zatrudnienie pracowników, działania marketingowe

3.  Forma prawna przedsięwzięcia

4. Planowany termin rozpoczęcia działalności:

5. Planowane zasoby siły roboczej

6. Forma opodatkowania

III. STAN ZAAWANSOWANIA ORGANIZACYJNEGO I INWESTYCYJNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Posiadane środki własne zaangażowane w przedsięwzięcie:

2. Adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

3. Działania podjęte w celu pozyskania pozwoleń, atestów, certyfikatów, koncesji niezbędnych do prowadzenia wnioskowanej działalności

4. Odbiorcy

IV. PLAN FINANSOWY

1. Kwota środków finansowych potrzebnych do podjęcia planowanego przedsięwzięcia

2. Kalkulacja wydatków związanych z podjęciem działalności

3. Szczegółowa specyfikacja zakupów w ramach wnioskowanych środków z Funduszu Pracy

4. Przewidywane efekty ekonomiczne wnioskowanej działalności gospodarczej.

5. Mocne i słabe strony przedsięwzięcia:

V. OŚWIADCZENIE

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?