Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

41. BIZNESPLAN pomoc drogowa i holowanie

 (przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2017 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 21 000,00 zł;

- objętość opracowania: 49 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-948509-0-6;

 

Pomoc drogowa to bardzo specyficzna działalność gospodarcza. Łączy w sobie wiele różnych umiejętności  i może obfitować w wiele trudnych sytuacji. Generalnie zadaniem pomocy drogowej jest pomaganie osobom, których samochody odmówiły posłuszeństwa - na skutek awarii lub wypadku, nie mogą poruszać się samodzielnie. Transport wykonywany jest z miejsc awarii lub wypadków do serwisów, ubezpieczalni czy też w inne miejsca. Oczywiście to główny zakres działalności pomocy drogowej. Samochodem - lawetą można transportować pojazdy również w innych celach.

 

Świadczenie usług pomocy drogowej, wymaga zarejestrowania firmy. Jeśli wykonamy to zadanie, warto upewnić się, czy do świadczenia usług, nie potrzebujemy pozwoleń. W przypadku pomocy drogowej nie ma takiej konieczności, pod warunkiem, że transport wykonywany jest na terenie kraju. W przypadku transportu międzynarodowego i innych nietypowych przewozów, konieczne będzie uzyskanie odpowiednich licencji. Oczywiście bardzo istotne znaczenie będą miały także ubezpieczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie warto ich nie mieć. Właściwa polisa ubezpieczeniowa jest bardzo istotna, klasyczne OC posiadacza pojazdu to najczęściej dużo za mało.

 

Główny PKD dla usług pomocy drogowej

52.21.Z: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność związaną z transportem lądowym pasażerów, zwierząt i towarów, taką jak:

-          działalność terminali, takich jak: dworce kolejowe, dworce autobusowe, stacje towarowe,

-          działalność związaną z infrastrukturą kolejową,

-          działalność związaną z drogami, mostami, tunelami, parkingami samochodowymi i rowerowymi, garażami, magazynami do przechowywania przyczep kempingowych w czasie zimy,

  • prace manewrowe na kolei,
  • holowanie i pomoc drogową,
  • skraplanie gazu w celu dalszego transportu.

 

SPIS TREŚCI

1. DANE WNIOSKODAWCY

1.1. Podstawowe dane

1.2. Podstawowe informacje

2. SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1. Rodzaj proponowanej działalności

2.2. Skrócone dane dotyczące proponowanej inicjatywy

3. PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1. Przedstawienie projektu

3.2. Oferta

3.3. Rynek

3.4. Konkurencja

3.5. Cena

3.6. Sprzedaż i przychód

3.7. Proces produkcji / dostarczania

3.8. Zagrożenia i możliwości

4. PLANY WYDATKÓW

4.1. Uzasadnienie wydatków w prowadzonej działalności gospodarczej

4.2. Charakterystyka prowadzonej działalności gospodarczej

4.3. Zestawienie wydatków w prowadzonej działalności gospodarczej

4.4. Zasoby ludzkie

4.5. Lokalizacja i zaplecze techniczne

5. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY

5.1. Kalkulacja kosztów podjęcia działalności

5.2. Źródła pokrycia wydatków

5.3. Prognoza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?