Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

42. BIZNESPLAN salon masażu 2

 (przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2017 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 23 754,00 zł;

- objętość opracowania: 57 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-948509-1-3;

 

Branża

Odnowa biologiczna, rekreacja oraz wypoczynek są dzisiaj bardzo ważnym elementem naszego życia. Przywiązujemy dużą wagę do naszego wyglądu oraz zdrowia. W dzisiejszych czasach na terenie Polski działa blisko 14 tys. gabinetów i salonów, których najważniejszą usługą jest profesjonalny masaż leczniczy lub rekreacyjny.

Zapotrzebowanie na masaże jest duże. Kiedyś gabinety masażu były odwiedzane przede wszystkim przez osoby poszukujące pomocy w uporaniu się z bólem kręgosłupa, barku czy krzyża. Dziś w tego rodzaju placówkach poszukuje się relaksu oraz zabiegów, które poprawią urodę. Chociaż masaż jest zabiegiem fizjoterapeutycznym, różne jego rodzaje z powodzeniem wykorzystywane są jako metoda relaksacyjno-odprężająca bądź odchudzająca. Masaż poprawia pracę narządów wewnętrznych, ujędrnia ciało, rozluźnia po ciężkiej pracy bądź stresie. Jest też często zalecaną formą terapii przy stłuczeniach, złamaniach, skręceniach, zwichnięciach, zaciągnięciach czy naderwaniu ścięgien, niwelowaniu blizn, trudno gojących się ranach, oparzeniach i odmrożeniach, chorobach reumatycznych itd.

Najczęściej poszukiwanymi masażami są leczniczy i relaksacyjny, a wśród kobiet wyszczuplający i antycellulitowy, który bije rekordy popularności przed sezonem wiosenno-letnim.

 

Pozwolenia, zaświadczenia, zezwolenia, certyfikaty

W świetle obowiązujących przepisów prowadzenie firmy o wybranym profilu nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń czy też wpisania podmiotu do rejestru. Nie jest wymagane też posiadanie szczególnych uprawnień. Do świadczenia usług związanych z masażem nie jest konieczne odpowiednie wykształcenie ani tez pozwolenie na tego rodzaju działalność.


Podstawowe numery PKD dla tej działalności 

  • 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna. 

Podklasa ta obejmuje: indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp. 

 

  • 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. 

Podklasa ta obejmuje: działalność usługową łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia. 

Dopuszczalne formy działalności gospodarczej 

Masaże inne niż masaże lecznicze mogą być świadczone przez podmioty nie będące podmiotami leczniczymi.

Podmioty wykonujące w/w usługi w ramach działalności gospodarczej powinni zarejestrować się w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną). 

 

SPIS TREŚCI

I. DANE WNIOSKODAWCY

I.1. Dane osobowe

I.2. Dane dotyczące tworzonego przedsiębiorstwa / przedsiębiorcy

II. PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE

II.1. Opis planowanego przedsięwzięcia

III. PLAN MARKETINGOWY

III.1. Opis produktu / usługi oraz konkurencji

1. Opis produktu / usług

2. Główni, potencjalni odbiorcy produktu lub usług

3. Charakterystyka konkurencji

4. W jaki sposób planowana działalność będzie konkurencyjna w stosunku do istniejących o podobnym profilu?

5. Zalety produktu / usługi różnicujące go od innych istniejących na rynku produktów /usług

III.2. Charakterystyka rynku

1. Nabywcy produktów  i usług

2. Czy produkty i usługi są przeznaczone na rynek lokalny, regionalny, krajowy czy eksport?

3. Oczekiwania i potrzeby nabywców odnośnie produktów i usług

4. Czy popyt na produkt/usługę będzie ulegał sezonowym zmianom?

5. Jakie mogą być koszty i bariery wejścia przedsiębiorstwa na rynek? Analiza SWOT

III.3. Dystrybucja i promocja

1. Proponowane sposoby wejścia na rynek

2. Formy promocji / reklamy

3. Przewidziane formy płatności

IV. PROGNOZA PRZYCHODÓW Z PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

V. ANALIZA PRZEWIDYWANYCH EFEKTÓW EKONOMICZNYCH PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

V.1. Rachunek zysków i strat

VI. KALKULACJA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

VII. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE TOWARÓW I USŁUG PRZEWIDYWANYCH DO ZAKUPIENIA

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?