Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

46. BIZNESPLAN – salon fryzjersko - barberski

(przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2017 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 24 400,00 zł;

- objętość opracowania: 47 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-948509-5-1;

 

Charakterystyka ogólna

Zakład fryzjerski - zakład świadczący usługi w zakresie regeneracji, pielęgnacji i upiększania włosów oraz wyrobu peruk.

Fryzjer – osoba zajmująca się:

  • myciem, obcinaniem i układaniem, czesaniem, suszeniem, farbowaniem, prostowaniem włosów, wykonywaniem trwałej ondulacji oraz podobnych czynności świadczonych dla mężczyzn i kobiet,
  • goleniem i przycinaniem brody,
  • masażem twarzy, manicurem i pedicurem, robieniem makijażu itp.,
  • pozostałe zabiegi kosmetyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

 

W ostatniej dekadzie mocno wzrosło też zainteresowanie mężczyzn swoim wyglądem. Zwyczajni mężczyźni, zaczęli szukać swojego stylu, dbając o ubranie i fryzurę. Wraz z modą na zarost, pojawiła się potrzeba dbania o brody i wąsy. To wszystko jest pewnym powrotem do dawnych praktyk. Jeszcze przed II wojną światową mężczyźni powszechnie pilnowali, by wyglądać elegancko i często odwiedzali fryzjerów, by układać sobie bardziej skomplikowane fryzury (np. fale), golić się brzytwą albo strzyc zarost. 

Golibroda jeszcze do niedawna uznawany za zawód na wymarciu, dziś przeżywa swoją drugą młodość.

 

Aby otworzyć i prowadzić salon fryzjerski nie potrzeba w zasadzie żadnych specjalnych pozwoleń ani uprawnień. Niezbędne jest jedynie założenie działalności gospodarczej. Do prowadzenia salonu fryzjerskiego nie jest na razie potrzebne wykształcenie fryzjerskie. To jednak ma się zmienić - przepisy Unii Europejskiej wymagają, by taka osoba posiadała tytuł fryzjera stylisty.

 

Zakład fryzjerski powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu. Wejście do zakładu stanowiącego wyodrębnioną część budynku lub lokalu:

1) może być wspólne dla wszystkich jego użytkowników i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej;

2) nie może prowadzić przez pomieszczenia, w których nie są świadczone usługi.

 

Wymagania sanitarne dotyczące salonu fryzjerskiego zostały bardzo dokładnie określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (opublikowane w dzienniku ustaw z 2004 r. numer 31 pod pozycją 273).

 

PKD 2007: 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Podklasa ta obejmuje:

  • mycie, obcinanie i układanie, czesanie, suszenie, farbowanie, prostowanie włosów, wykonywanie trwałej ondulacji oraz podobne czynności świadczone dla mężczyzn i kobiet,
  • golenie i przycinanie brody,
  • masaż twarzy, manicure i pedicure, robienie makijażu itp.,
  • pozostałe zabiegi kosmetyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Numer PKD dla zakładu fryzjerskiego wytwarzającego peruki: 32.99 Z

 

Otwierając zakład fryzjerski możesz wybrać (po spełnieniu odpowiednich warunków) każdy rodzaj działalności gospodarczej (poza spółką partnerską). Najczęściej wybieranym rodzajem działalności jest wpis osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza. 

 

Spis treści opracowania: 

1. DANE WNIOSKODAWCY

1.1 PODSTAWOWE DANE

1.2 DODSTAWOWE INFORMACJE

2. SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1 RODZAJ PROPONOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

2.2 SKRÓCONE DANE DOTYCZĄCE PROPONOWANEJ INICJATYWY

3. PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU

3.2 OFERTA

3.3 RYNEK

3.4 KONKURENCJA

3.5 CENA

3.6 SPRZEDAŻ I PRZYCHÓD

3.7 PROCES PRODUKCJI/DOSTARCZANIA

3.8 ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI

4. PLAN INWESTYCYJNY

4.1 UZASADNIENIE INWESTYCJI

4.2 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

4.3 ZAKRES INWESTYCJI

4.4 ZASOBY LUDZKIE

4.5 LOKALIZACJA I ZAPLECZE TECHNICZNE

5. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY

5.1 KALKULACJA KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI

5.2 ŹRÓDŁA POKRYCIA WYDATKÓW

5.3 PROGNOZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?