Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

47. BIZNESPLAN – produkcja maszyn, urządzeń i wyrobów z metalu

(przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji udzielanych w ramach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszy Unijnych w 2017 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 24 400,00 zł;

- objętość opracowania: 46 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-948509-6-8;

 

Charakterystyka ogólna

Działalność polegająca na produkcji wyrobów metalowych (maszyn, urządzeń itd.) oraz świadczenie usług ślusarsko-spawalniczych nie są nowymi produktami na rynku, jednak zapotrzebowanie na tego typu produkty i usługi pomimo znaczącej konkurencji jest duże.

 

W świetle obowiązujących przepisów prowadzenie firmy o profilu: działalność wytwórcza i usługi ślusarsko - spawalnicze nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń.

 

Właścicielem firmy ślusarskiej może być zarówno osoba bez wykształcenia kierunkowego jak i osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie. Zatem każdy może otworzyć zakład ślusarski.

 

Realizacja niektórych prac (zwłaszcza z zakresu spawalnictwa) wymaga jednak specjalistycznych uprawnień. Zgodnie z § 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia" albo "Świadectwo egzaminu spawacza" lub "Książkę spawacza", wystawiane w trybie określonym w odrębnych przepisach i Polskich Normach.

 

Branża maszyn, urządzeń i wyrobów metalowych to obszar silnej konkurencji, gdzie kluczowe znaczenie ma sprawność procesów obsługi klientów i realizacji zamówień o wysokim stopniu różnorodności. Firmy muszą sprostać zmiennemu popytowi rynkowemu, dostosować produkcję do coraz krótszych serii i zapewnić pełną kastomizację (odejście od produkcji masowej, modyfikacja produktu uwzględniająca specyficzne potrzeby klienta) produktów. Koncentrują się na ciągłym doskonaleniu procesów wytwórczych, zapewnieniu najwyższej produktywności oraz minimalizacji kosztów wytworzenia. Przedsiębiorstwa są również zmuszone do ciągłej kontroli jakości i utrzymania standardów branżowych oraz wymogów definiowanych przez odbiorców międzynarodowych. 

 

Spis treści opracowania: 

1. DANE WNIOSKODAWCY

1.1 PODSTAWOWE DANE

1.2 DODSTAWOWE INFORMACJE

2. SKRÓCONY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1 RODZAJ PROPONOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

2.2 SKRÓCONE DANE DOTYCZĄCE PROPONOWANEJ INICJATYWY

3. PROJEKT PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU

3.2 OFERTA

3.3 RYNEK

3.4 KONKURENCJA

3.5 CENA

3.6 SPRZEDAŻ I PRZYCHÓD

3.7 PROCES PRODUKCJI/DOSTARCZANIA

3.8 ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI

4. PLAN INWESTYCYJNY

4.1 UZASADNIENIE INWESTYCJI

4.2 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

4.3 ZAKRES INWESTYCJI

4.4 ZASOBY LUDZKIE

4.5 LOKALIZACJA I ZAPLECZE TECHNICZNE

5. PLAN EKONOMICZNO-FINANSOWY

5.1 KALKULACJA KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI

5.2 ŹRÓDŁA POKRYCIA WYDATKÓW

5.3 PROGNOZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?