Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

6. BIZNESPLAN na założenie zakładu stolarskiego

- produkcja i montaż mebli na zamówienie (przykład)

  

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji unijnych udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 "Rynek pracy otwarty na wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" w 2014 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 40 000,00 zł;

- objętość opracowania: 50 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944595-3-6;

 

Zakład stolarski zajmuje się produkcją z drewna mebli i przedmiotów codziennego użytku. Typowa produkcja zakładu stolarskiego obejmuje też elementy stolarki budowlanej, na które składają się drzwi, okna, schody. W zakładzie stolarskim wykonuje się także galanterię drewnianą: listewki, listwy, parapety, podłogi, boazerię.

W większości jest to produkcja usługowa realizująca zamówienia pochodzące od indywidualnych klientów. Większe stolarnie mogą też produkować własne wyroby według swoich lub dostarczonych wzorców. 

Otwarcie zakładu stolarskiego nie wymaga żadnych pozwoleń ani koncesji. Nie jest to działalność regulowana, zatem do jej rozpoczęcia konieczne jest jedynie zarejestrowanie działalności. 
W przypadku jednak wykorzystywania impregnatów, rozpuszczalników organicznych lub konserwacji drewna albo wyrobów drewnianych w inny sposób mogą być wymagane pozwolenia w zakresie ochrony środowiska oraz decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych.

 

Spis treści opracowania:

 

SEKCJA A  DANE WNIOSKODAWCY

A-1 Dane przedsiębiorstwa

A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy

 

SEKCJA B   OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

SEKCJA C  PLAN MARKETINGOWY

C-1 Opis produktu/usługi

C-2 Charakterystyka rynku

C-3 Konkurencja na rynku

C-4 Dystrybucja i promocja

C-5 Cena

C-6 Prognoza sprzedaży

C-7 Przychody

 

SEKCJA D  PLAN INWESTYCYJNY

D-1 Opis planowanej inwestycji

D-2 Aktualne zdolności wytwórcze

D-3 Informacja o planowanej inwestycji

 

SEKCJA E  SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

E-1 Uproszczony bilans

E-2 Planowane wpływy i wydatki

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?