Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

9. BIZNESPLAN na założenie warsztatu samochodowego (przykład)

 

- sporządzony wg wytycznych dla dotacji unijnych udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 "Rynek pracy otwarty na wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" w 2015 r.;

- wnioskowana kwota dotacji: 30 000,00 zł;

- objętość opracowania: 18 stron formatu A4;

- identyfikator ISBN: 978-83-944592-8-4;


Działalność prowadzona w zakresie warsztatu samochodowego obejmuje naprawy, konserwację i przebudowę pojazdów samochodowych (z wyłączeniem 
motocykli), takie jak: 

• naprawy mechaniczne,

• naprawy elektryczne,

• naprawy elektronicznych systemów wtryskowych,

• przeglądy,

• naprawy nadwozia,

• naprawy części,

• mycie, polerowanie itp.,

• lakierowanie i malowanie,

• naprawy szyb i okien,

• naprawy siedzeń samochodowych,

• naprawy opon i dętek, zakładanie lub wymiana,

• wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
• instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych (niebędące częścią procesu produkcji), z wyłączeniem motocykli.

Świadczenie usług związanych z konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych (potocznie zwane warsztatem samochodowym) nie wymaga żadnych licencji, zezwoleń czy koncesji.

 

Spis treści opracowania:

 

CZĘŚĆ I. DANE PERSONALNE

 

CZĘŚĆ II. INFORMACJE O STATUSIE KANDYDATA/KANDYDATKI

 

CZĘŚĆ III. INFORMACJE O UZYSKANEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ LUB POMOCY PUBLICZNEJ

 

CZĘŚĆ IV. INFORMACJE O PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

1. Powody decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej

2. Rodzaj planowanej działalności gospodarczej

3. Posiadany stan wiedzy na temat zasad prowadzenia działalności

4. Rynek na jakim firma będzie działała

5. Najważniejsze usługi / produkty / towary oferowane w ramach planowanej działalności gospodarczej

6. Charakterystyka odbiorców usług / produktów / towarów oferowanych w ramach planowanej działalności gospodarczej

7. Posiadane zasoby (lokal, maszyny, środki pieniężne, itp.) przeznaczone dla planowanej działalności

8. Posiadane doświadczenie / wykształcenie, które będzie przydatne do prowadzenia działalności gospodarczej

9. Specyfikacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania (wydatki inwestycyjne)

10. Uzasadnienie konieczności dokonania zakupów wymienionych w specyfikacji oraz sposób ich wykorzystania przy prowadzeniu działalności gospodarczej

11. Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej

12. Opis konkurencji (na rynku lokalnym)

13. Mocne strony przedsięwzięcia

14. Zagrożenia, które mogą utrudnić realizację przedsięwzięcia i sposoby ich przezwyciężania

 

Komplet materiałów wysyłamy e-mailem w formacie PDF / JPG.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?