Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

BIURO PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

 

Biuro projektowania wnętrz zajmuje się aranżowaniem różnych przestrzeni zarówno tych prywatnych takich jak domy czy mieszkania, a także obiektów użyteczności publicznej typu biura, restauracje, kawiarnie, boksy pokazowe, czy też stoiska targowe. Ich zadaniem jest zaproponowanie dla w/w obiektów wystroju i wyposażenia ruchomego z uwzględnieniem funkcji pomieszczenia. W przypadku gdyby zadania obejmowały zaprojektowanie zmian mogących ingerować w bezpieczeństwo konstrukcji lub użytkowania obiektu to takie prace wymagają już posiadania uprawnień budowlanych i powinny być przeprowadzone przez pracownie architektoniczną.


Biura projektowania wnętrz zazwyczaj prowadzą lub znajdują w nich zatrudnienie architekci wnętrz i dekoratorzy.

Architekt wnętrz to specjalista w dziedzinie kształtowania wnętrz architektonicznych, którego kształceniem w Polsce zajmują się Wyższe Szkoły Sztuk Plastycznych, Akademie Sztuk Pięknych oraz politechniki.


Prowadzić biuro projektowania wnętrz mogą także inne osoby, które posiadają takie przymioty jak kreatywność, wizja przestrzenna, umiejętności techniczne oraz wysokie poczucie estetyki. Dobrze jest gdy mają one już jakieś doświadczenie i portfolio swoich dokonań.


Nowoczesne biuro opracowując projekt wnętrza sporządza też jego wizualizacje w różnych wersjach, a po zaakceptowaniu koncepcji także rysunki techniczne wykonawcze. Na życzenie klienta wykonuje również animacje wnętrza. Dodatkową usługą oferowaną przez biuro może być doradztwo oraz nadzór nad wykonywaniem przygotowanego projektu.


Warunki wstępne

Założenie biura projektowania wnętrz nie wymaga spełnienia dodatkowych kryteriów. Koniecznym jest jedynie zarejestrowanie działalności gospodarczej. Jak już wspomniano, prowadzeniem biura mogą zajmować się osoby o różnych przygotowaniu zawodowym mający określone predyspozycje. W tej dziedzinie liczy się umiejętność łączenia biznesu z aspiracjami artystycznymi. Również pracownicy nie muszą legitymować się specjalnymi kwalifikacjami. Wystarczy, gdy posiadają zdolności do tworzenia nowych i ciekawych projektów w połączeniu z funkcjami urządzanych lokali lub pomieszczeń.


Także lokalizacja biura jest dowolna. Jednakże warto zwrócić uwagę na jego wystrój. Na tej podstawie klient wchodzący do pracowni projektowania wnętrz już od samego początku wyrabia sobie opinię o projektancie i o jego umiejętnościach. Istotne jest także wyposażenie głównie w sprzęt komputerowy i stosowne oprogramowanie pozwalające nie tylko przygotować projekty, ale także jego wizualizacje a nawet animacje. W pracowni powinien się znaleźć też typowy sprzęt biurowy, łącznościowy a nawet deska kreślarska oraz miejsce do spotkań z klientami.

 
Podstawowy numer PKD

74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podklasa ta obejmuje:

· projektowanie wzornictwa tkanin, odzieży, obuwia, biżuterii, mebli i pozostałego wystroju i dekoracji wnętrz oraz pozostałe wzornictwo wyrobów użytku osobistego i gospodarstwa domowego, 

· projektowanie przemysłowe, tj. tworzenie i rozwój projektów i specyfikacji, które optymalizują użytkowanie, wartość i wygląd wyrobów, włącznie z określeniem materiałów, mechanizmów, kształtu, koloru i wykończeniem powierzchni wyrobu, biorąc pod uwagę cechy i potrzeby użytkowników, bezpieczeństwo, popyt, sposób dystrybucji, użytkowanie i konserwację, 

· działalność projektantów graficznych, 

· działalność dekoratorów wnętrz. 


Formy prawne prowadzenia działalności 

Biura projektowania wnętrz można prowadzić w dowolnej formie, poza spółką partnerską. 
W tym względzie należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną). 

 

UWAGA

Organizacje zrzeszające 

Podmioty projektujące wnętrza zarówno firmy jak i niezależni projektanci mogą się zrzeszać w Polskim Stowarzyszeniu Projektantów Wnętrz. Stowarzyszenie jest organizacją formalną, ale nie stanowi lobby oraz nie tworzy korporacji firm. Co ważniejsze przynależność do stowarzyszenia jest dobrowolna i nie przynosi bezpośrednich korzyści majątkowych.

Niemniej członkowie Stowarzyszenia figurując w bazie danych dostępnej na stronie pspw.org.pl. mogą m.in. w ten sposób oferować swoje usługi.


Odpowiedzialność biura projektowania wnętrz

Odpowiedzialność projektanta lub architekta wnętrz nie została uregulowana prawnie. Niemniej mogą oni odpowiadać za wadliwe wykonanie zleconych usług w trybie cywilnym jeżeli przewidziano to w umowie o prace projektowe. W takim przypadku w interesie w/w osób jest zakup materiałów odpowiedniej jakości lub przeniesienie w drodze umowy odpowiedzialności za wady zastosowanych materiałów i elementów wyposażenia na dostawców lub podwykonawców. 


Kasa fiskalna

W przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych konieczne jest rozważenie zakupu kasy fiskalnej po przekroczeniu obrotu na poziomie 20.000 złotych. Przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej, podatnik ma możliwość uzyskania dofinansowania (90% wartości urządzenia nie więcej niż 700 zł netto od zakupu netto kasy).


Wykaz najważniejszych aktów prawnych:

 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?