Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

POGOTOWIE KOMPUTEROWE

 

Świadczenie usług informatycznych może przybierać różne formy oraz zakres. Może polegać na budowaniu stron internetowych oraz zarządzaniu własnymi jak i zakupionymi systemami informatycznymi. Może też obejmować projektowanie i tworzenie sieci internetowych. Usługi informatyczne to również administrowanie systemami, a także ich konfigurowanie. To również zarządzanie bezpieczeństwem sieci komputerowych i archiwizacja danych. To wreszcie możliwość naprawy komputerów, stacji roboczych i serwerów. W zakres usług informatycznych wpisuje się też szeroko rozumiany serwis komputerowy.


Wymagania wstępne

Chcąc wybrać ten obszar działalności nie są potrzebne żadne zezwolenia ani koncesje. Usługi informatyczne bowiem nie mieszczą się w definicji działalności regulowanej. W rezultacie rozpoczęcie świadczenia tych usług wymaga jedynie zarejestrowania działalności gospodarczej. Ponadto, należy przestrzegać wymagań prawnych w zakresie praw autorskich zwłaszcza w sferze korzystania z i udostępniania licencjonowanych programów.


Podstawowe nr PKD działalności gospodarczej:

Przy rejestracji tej działalności gospodarczej należy wpisać jeden z niżej podanych nr PKD w zależności od zakresu projektowanych usług:

  • 6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 
  • 6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 
  • 6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 
  • 6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 
  • 6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 
  • 4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
  • 4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 
  • 4791Z odpowiadający sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.


Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej

Rejestracja działalności powinna zachodzić w CEIDG (jako jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie spółki cywilnej ) albo w KRS (jeżeli występuje koncepcja powołania spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej. Wykluczony zaś jest wybór spółki partnerskiej). 


UWAGA

Świadczący usługi informatyczne ma obowiązek zakupu i stosowania kasy fiskalnej po przekroczeniu obrotu, ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w wysokości 20.000 zł . Obowiązek dotyczy zarówno płatników VAT, jak i firm nie będących płatnikami VAT.


Przedsiębiorca świadczący usługi informatyczne w zakresie naprawy komputerów lub innych urządzeń, jako wytwórca odpadów (typu zniszczony sprzęt elektroniczny) ma również obowiązki z zakresu gospodarowania odpadami (segregacja i utylizacja). W sytuacji gdy nie przekracza on określonych progów nakazujących prowadzenie ewidencji odpadów jest on zwolniony z obowiązków dokonywania sprawozdawczości.

 

Usługi informatyczne związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki są obłożone stawką podatku VAT - 23%. Powyższe dotyczy też sprzedaż sprzętu komputerowego. Stawka 0% obejmuje dostawy sprzętu komputerowego ( jednostki centralne, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery) wykonywane:

a) dla placówek oświatowych,

b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

 

Warunkiem stosowania w/w stawki preferencyjnej jest:

1) posiadanie stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową - dotyczy dostawy na rzecz placówek oświatowych,

2) posiadanie kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadanie stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową.


Wykaz najważniejszych aktów prawnych:

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?