Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

SKLEP

 

Sklep to podstawowa forma działalności w handlu detalicznym.


Wymagania wstępne

Aby otworzyć sklep nie trzeba spełniać żadnych szczególnych warunków wstępnych. Wszystkie niezbędne zezwolenia można otrzymać w trakcie rejestracji działalności. Niemniej koniecznym jest wcześniejsze zaprojektowanie prac inwestycyjnych pod kątem wymagań związanych z prowadzeniem sklepów wyspecjalizowanych.


Podstawowe nr PKD dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej

Przy rejestracji działalności gospodarczej należy wpisać jeden z poniżej podanych nr PKD w zależności od zakresu działalności handlowej :

  • 4778Z. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 4711Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
  • 4719Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  • 4726Z. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.


Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej

Otwierając sklep możesz wybrać (po spełnieniu odpowiednich warunków) każdy rodzaj działalności gospodarczej (poza spółką partnerską).


UWAGA

Należy pamiętać o opłacie za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Zezwolenie takie może być opłacone od razu po jego uzyskaniu lub płacone w formie ratalnej. W drugim przypadku spóźnienie z zapłatą jest jednoznaczne z cofnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


ZAIKS to koszt abonamentowy za włączanie muzyki w tle.

 

Konieczne jest też rozważenie zakupu kasy fiskalnej po przekroczeniu obrotu na poziomie 20.000 złotych. Obowiązek dotyczy zarówno płatników VAT, jak i firm nie będących płatnikami VAT. Zastosowania kas fiskalnych, bez względu na w/w limit, wymaga sprzedaż takich artykułów jak : części do pojazdów, sprzęt RTV, sprzęt fotograficzny, wyroby tytoniowe. Przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej, podatnik ma możliwość uzyskania dofinansowania (90% wartości urządzenia nie więcej niż 700 zł. netto od zakupu netto kasy).

 

W przypadku sprzedaży wyrobów tytoniowych konieczne jest umieszczenie widocznej i czytelnej informacji o treści: "Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)".


Zakazana jest sprzedaż alkoholu osobom nieletnim i osobom nietrzeźwym.

 

Sprzedaż odzieży używanej wymaga jej posortowania oraz wcześniejszej dezynfekcji. Dezynfekcja powinna zostać potwierdzona stosownych świadectwem w miejscu nabycia w w/w odzieży.


Grzyby świeże i suszone mogą być dopuszczane do obrotu po wydaniu atestu przez klasyfikatorów grzybów lub grzyboznawców.


Słusznym jest zwrócić uwagę na sposób etykietowania sprzedawanej żywności. Zgodnie z obecnymi wymogami etykiety powinny zawierać dane n/t składu, zastosowanych dodatków lub składników zastępczych, ewentualnej zawartości alergenów. W przypadku mięs i olejów lub tłuszczów etykieta powinna informować o pochodzeniu produktów. Od 2016r. na etykietach obligatoryjnie powinny znajdować się zapisy określające wartość odżywczą (kaloryczność). Czcionka na etykietach winna być wyraźna, widoczna i czytelna a jej wielkość nie mniejsza niż 1,2 mm. Produkty ze starymi etykietami (niespełniającymi w/w wymogów) powinny być w obrocie tylko do momentu upływu terminu ich ważności.


Trzeba pamiętać o obowiązku segregacji odpadów i ich utylizacji.


Wykaz najważniejszych aktów prawnych: 

 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?