Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

ZAKŁAD STOLARSKI

 

Zakład stolarski zajmuje się produkcją z drewna mebli i przedmiotów codziennego użytku. Typowa produkcja zakładu stolarskiego obejmuje też elementy stolarki budowlanej, na które składają się drzwi, okna, schody. W zakładzie stolarskim wykonuje się także galanterię drewnianą: listewki, listwy, parapety, podłogi, boazerię.

W większości jest to produkcja usługowa realizująca zamówienia pochodzące od indywidualnych klientów. Większe stolarnie mogą też produkować własne wyroby według swoich lub dostarczonych wzorców.

Wbrew pozorom praca w zakładzie stolarskim wymaga nie tylko znajomości zagadnień obróbki drewna ale także dużej wiedzy na temat różnorodnych gatunków drewna, oceny ich jakości, właściwości i przeznaczenia. Istotnym jest też umiejętne stosowanie różnego rodzaju połączeń: stałych (na klej) lub rozłącznych (kołkowych, wpustowych). Stolarz powinien posiadać wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne i uzdolnienia artystyczne. Musi także umieć dopasować różne rodzaje drewna, oraz elementy łączące w postaci kleju, gwoździ, stalowych śrub a także znać się na konserwacji i impregnacji drewna oraz jego oklejaniu. 
Zdarza się, że zakłady stolarskie prowadzą też własne sklepy, w tym sklepy meblowe oferując w nich zarówno swoje i obce wyroby jak i drobne usługi oraz usługi produkcji i montażu wyrobów drewnianych na wymiar.

Oprócz oferty wyrobów z drewna, stolarnie mogą w pełni wykorzystywać także wszelkie odpady, powstałe przy produkcji. W rezultacie mogą one sprzedawać trociny dla gryzoni oraz trociny wędzarnicze (czyste, selekcjonowane - bez domieszek innych gatunków). W sezonie grzewczym zaś można tam zamówić drewno opałowe.


Wstępne wymagania 

Otwarcie zakładu stolarskiego nie wymaga żadnych pozwoleń ani koncesji. Nie jest to działalność regulowana, zatem do jej rozpoczęcia konieczne jest jedynie zarejestrowanie działalności. 
W przypadku jednak wykorzystywania impregnatów, rozpuszczalników organicznych lub konserwacji drewna albo wyrobów drewnianych w inny sposób mogą być wymagane pozwolenia w zakresie ochrony środowiska oraz decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Także pył drzewny zwłaszcza przy produkcji masowej jak i hałas mogą być czynnikami decydującymi o możliwości otwarcia zakładu stolarskiego, a przynajmniej jego lokalizacji.


Zakład stolarski to także miejsce szczególnie zagrożone pod względem pożarowym lub wybuchowym. W efekcie jego zaliczenie do zakładów o szczególnym ryzyku wymagać będzie powiadomienia zarówno służb ochrony środowiska jak i przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej oraz opracowania raportu bezpieczeństwa, a także wdrożenia programu zapobiegania awariom.


Podstawowy numer PKD dla tej działalności 

 • 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Podklasa ta obejmuje produkcję wyrobów z drewna przeznaczonych głównie dla budownictwa, takich jak:

· belki, dźwigary, krokwie, rozpory dachowe, 

· prefabrykowane wiązary dachowe z klejonego drewna warstwowego połączonego metalem, 

· drzwi, okna, okiennice i ramy okienne, z osprzętem metalowym lub bez, takim jak: zawiasy, zamki itp., 

· schody, poręcze i ogrodzenia, 

· listwy dekoracyjne, listwy profilowe, gonty i podobne elementy drewniane;

 

 • 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Podklasa ta obejmuje produkcję różnych wyrobów z drewna, takich jak:

 • · trzonki, uchwyty i korpusy do: narzędzi, mioteł, szczotek i pędzli, 
 • · drewniane formy i kopyta szewskie, wieszaki ubraniowe, 
 • · drewniane artykuły gospodarstwa domowego i naczynia kuchenne, 
 • · drewniane statuetki i ornamenty, drewno intarsjowane, drewno inkrustowane, 
 • · drewniane kasetki i szkatułki na biżuterię, sztućce i podobne artykuły, 
 • · drewniane cewki (szpule), przykrywki, wrzeciona, szpulki na nici oraz podobne wyroby z drewna toczonego, 
 • · inne wyroby drewniane. 

 

 • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych

Podklasa ta obejmuje produkcję mebli dowolnego typu, z dowolnego materiału, używanych w różnych miejscach i różnych celach, z wyłączeniem mebli z kamienia, betonu, ceramiki. Może to być:

 • · produkcja krzeseł i siedzeń do pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, hoteli, restauracji oraz budynków publicznych, 
 • · produkcja krzeseł i siedzeń teatralnych, kinowych itp., 
 • · produkcja specjalnych mebli sklepowych: lad, gablot wystawowych, półek itp., 
 • · produkcja mebli biurowych, 
 • · produkcja stołów laboratoryjnych, stołków i pozostałych siedzeń wykorzystywanych w laboratoriach, pozostałych mebli laboratoryjnych np. szafek, 
 • · produkcja mebli wykorzystywanych w kościołach, szkołach lub restauracjach, 
 • · produkcja wózków dekoracyjnych wykorzystywanych w restauracjach. 

 

 • 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych
 • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

Podklasa ta obejmuje:

 • · produkcję sof, rozkładanych kanap i kanap do siedzenia, 
 • · produkcję krzeseł i mebli ogrodowych do siedzenia, 
 • · produkcję mebli do sypialni, pokoi wypoczynkowych, ogrodów itp., 
 • · produkcję szafek pod maszyny do szycia, telewizory itp., 
 • · wykańczanie krzeseł i siedzeń, takie jak tapicerowanie, 
 • · wykańczanie mebli takie jak: malowanie (włączając natryskowe),politurowanie i tapicerowanie. 


Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej 

Zakład stolarski można prowadzić wybierając dowolną formę działalności, poza spółką partnerską. 
W tym względzie należy zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną) lub w KRS (jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną). 

 

Zasady bezpieczeństwa pracy w stolarni 

Praca w zakładzie stolarskim jest zaliczana do uciążliwych i trudnych warunków środowiska pracy wywołujących wiele zagrożeń. Aby to zminimalizować pracownicy powinni być wyposażeni w:

 • odzież i obuwie robocze,
 • rękawice,
 • ochrony oczu przed wiórami i odpryskami obrabianego materiału,
 • ochrony głowy przed spadającymi przedmiotami,
 • ochrony górnych dróg oddechowych,
 • ochrony słuchu przed przekroczeniem NDN hałasu na stanowisku i w pomieszczeniu pracy.

Naruszenie podstawowych zasad bhp wywołuje odpowiedzialność administracyjną (kara grzywny w formie mandatu ) i karną (kara pozbawienia wolności).


Zmiana lub rozbudowa zakładu stolarskiego 

Zmiana lub rozbudowa stolarni może wymagać wydania nowej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Może też wywołać skutek w postaci konieczności zmiany pozwolenia w zakresie ochrony środowiska jeżeli takie pozwolenie zostało wcześniej wydane. 

Przegląd i analiza wydanych aktów prawnych 

Niezależnie od powyższego co 5 lat zachodzi analiza i przegląd wydanych pozwoleń. W przypadku gdy nie przystają one do aktualnej rzeczywistości organ wzywa do wystąpienia o ich zmianę pod rygorem cofnięcia pozwoleń. Przeglądy dotyczą też raportu bezpieczeństwa w sytuacji gdy stolarnia została wcześniej uznana za zakład o zwiększonym ryzyku.


Kasa fiskalna

W przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych konieczne jest rozważenie zakupu kasy fiskalnej po przekroczeniu obrotu na poziomie 20.000 złotych. Przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej, podatnik ma możliwość uzyskania dofinansowania (90% wartości urządzenia nie więcej niż 700 zł netto od zakupu netto kasy).

 
Wykaz najważniejszych aktów prawnych:

 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?