Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

DOTACJE

 

Wiele osób nie wie od czego zacząć, ani jak odnaleźć się w dotacjach. Dookoła wszędzie zasypywani jesteśmy informacjami o możliwościach pozyskania dotacji z UE czy to na założenie, czy też rozwój działalności gospodarczej.

Jeśli zamierz starać się o dotację unijną, a nie wiesz jak należy przygotować i napisać wniosek o dofinansowanie, to w ramach usług świadczonych przez „Fachową Poradę” poprowadzimy Cię przez obsługę wniosków, a także wszystkie ważne punkty, jakie muszą się znaleźć w prawidłowo napisanym wniosku. Sama procedura ubiegania się o dotacje nie jest skomplikowana, jednak łatwo popełnić błąd, przez który wniosek może zostać odrzucony.

 

Oferujemy pomoc w procedurze aplikowania o dotacje unijne - na wszystkich etapach - od rozpoznania potrzeb klienta, poprzez dobór odpowiedniego programu i działania, optymalizację projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny, przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów, zarządzanie projektem, aż po jego rozliczenie.

Dokonujemy bezpłatnej analizy i weryfikacji możliwości finansowania projektów z programów europejskich pod kątem wymagań formalnych i merytorycznych.

Pomagamy w przygotowaniu wniosków o wsparcie finansowe na założenie firmy zarówno ze środków unijnych jak i z Urzędu Pracy.

 

W każdym województwie istnieje przynajmniej kilka instytucji, które udzielają wsparcia np. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), w ramach których można się starać o wsparcie w formie:

  • bezzwrotnej dotacji lub
  • pożyczki udzielanej na preferencyjnych zasadach.

Każda z tych instytucji ma własny regulamin i może wprowadzać ograniczenia (np. wiek, status, miejsce zameldowania / zamieszkania itd.).

 

Można również skorzystać z dotacji z Urzędu Pracy - jeśli posiada się status osoby bezrobotnej.

 

O dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej można ubiegać się również w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Zakładanie działalności gospodarczych – START UP – środki mogą być przeznaczone na budowę, adaptację lub remont pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia działalności, zakup wyposażenia, maszyn i urządzeń, rozwój działań wykorzystujących innowacyjne rozwiązania, odnawialne źródła energii lub wdrażanie nowych technologii przyjaznych środowisku.

Beneficjent:

- osoba fizyczna, która przez okres ostatnich dwóch lat nie prowadziła działalności gospodarczej (nie była zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczych)

Ogólne warunki:

- każdy beneficjent musi mieć nadany NUMER IDENTYFIKACYJNY w ARiMR

- operacja może być realizowana max w dwóch etapach, w okresie 2 lat od podpisania umowy, jednak nie później niż 31.12.2022 r.

- umowa dzierżawy musi obejmować czas realizacji i trwałości projektu -  min 7 lat,

- minimalna i max kwota dofinansowania wynosi 100 tyś.

- wypłata środków po podpisaniu umowy 70% i 30% po złożeniu wniosku o płatność

- dwa lata przed rozpoczęciem nowej działalności nie można prowadzić firmy

- nowa firma musi mieć inny profil niż wcześniej prowadzona jeżeli otrzymała dotację

- nową firmę należy utrzymać przez 2 lata od ostatniej płatności

- trwałość projektu (zakupionych rzeczy, maszyn, wyposażenia itd.) obejmuje 5 lat

- miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności musi być na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) - także dot. wszystkich członków spółki cywilnej

- dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro i małych przedsiębiorstw

Obowiązki:

Działalność gospodarczą beneficjent musi utrzymać przez 5 lat. Ponadto zobowiązany jest do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS. To oznacza, że od daty zarejestrowania firmy do upływu pięciu lat od dnia otrzymania II raty wsparcia nie może wnosić składek do KRUS.

 

Prace nad sporządzeniem wniosku do Urzędu Pracy lub o datację unijną, poprzedzone są podpisaniem umowy, która zabezpiecza interesy obu stron. 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?