Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

PREFERENCYJNA POŻYCZKA

 

Osoby niepracujące i nieprowadzące wcześniej własnej firmy mogą skorzystać z pożyczki w programie Banku Gospodarstwa Krajowego „Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie”. To program finansowany ze źródeł krajowych, a koordynowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Funduszami dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego, który wybrał już pośredników finansowych w całym kraju.

 

W programie przewidziane są dwa instrumenty:

1. pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

2. pożyczka na utworzenie miejsca pracy.

 

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być przyznana:

- niepracującym studentom ostatniego roku studiów wyższych,

- absolwentom szkoły wyższej do 4 lat od ukończenia studiów,

- zarejestrowanym osobom bezrobotnym.

 

Warunki pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to:

- kwota pożyczki: maksymalnie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie – ponad 80 tys. zł),

- oprocentowanie: obecnie 0,44% w skali roku (wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP),

- okres spłaty: do 7 lat,

- karencja w spłacie kapitału: do 1 roku,

- zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie osoby fizycznej.

 

Pożyczka na utworzenie miejsca pracy może być przyznana:

- podmiotom, które skorzystały z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- osobom prowadzącym działalność gospodarczą,

- niepublicznym przedszkolom i szkołom, żłobkom i klubom dziecięcym,

- gospodarstwom rolnym i podmiotom prowadzącym dział specjalny produkcji rolnej (które w ciągu ostatnich 6 miesięcy zatrudniały już co najmniej 1 pracownika).

 

Warunki pożyczki na utworzenie miejsca pracy, to:

- kwota pożyczki: maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (aktualnie – ok 25 tys. zł),

- oprocentowanie: 0,44% w skali roku (wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP),

- okres spłaty: do 3 lat,

- zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy oraz poręczenie osoby fizycznej. 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej - zapraszam do kontaktu.
e-mail: biuro@fachowa-porada.eu  

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?